‘Cliffhanger’ als afsluiting laatste raadsvergadering voor zomerreces

Zuidplas – De gemeenteraad ging op zomerreces met een ‘cliffhanger’, want op de laatste raadsvergadering van 15 juli werd raadslid Martin Damen (PvdA/GroenLinks) door de coalitie beticht van het lekken van informatie, die hij had opgedaan tijdens de besloten bijeenkomsten rond de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder.   

De coalitie heeft burgemeester Han Weber in kennis gesteld van de vermeende schending met het verzoek hierop in te grijpen. Dit heeft ertoe geleid dat na een intern onderzoek, zonder positieve uitkomst, alsnog een extern onderzoek werd opgedragen aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

Het onderzoek door BING is deze week gerapporteerd met de conclusie dat hier geen sprake is van schending van de geheimhoudingsplicht, doch dat deze kwestie wel leert dat de gemeente zorgvuldig moet omgaan met de beslotenheid van de raadsvergaderingen en hiermee verbonden geheimhoudingsplicht. Immers, uitspraken die als algemeen of publiekelijk bekend worden geacht vallen hier niet onder. Meer in het bijzonder beveelt BING de gemeente Zuidplas aan om bij besloten vergaderingen de geheime onderwerpen en informatie concreet te benoemen.

Wat was er gebeurd?  Op 13 juli, na de vertrouwelijke raadsvergadering op 9 juli, schreef Martin Damen van de PvdA/GroenLinks een opiniebericht in de media getiteld; “De volledige beslotenheid over het vijfde dorp is PvdA/GroenLinks een doorn in het oog” In het opiniestuk vermeldt hij o.a. dat de PvdA/GroenLinks wil bouwen voor alle doelgroepen, waaronder minimaal 30% sociale woningbouw. En op 14 juli reageerde hij op een artikel in het Hart van Holland getiteld; “VVD Zuidplas wil meer gas op het vijfde dorp” en uit daar zijn bezorgdheid over de uiteindelijke realisatie van voldoende betaalbare woningen, dit omdat hij constateert dat de fractie van de VVD zich vooral inzet voor duurdere woningen. Volgens de coalitie heeft Martin Damen in deze berichten uit de school geklapt over de verhandelingen die, rond het Middengebied, in de besloten raadsvergaderingen van 9 juli aan de orde zijn geweest.

Uit het externe onderzoek van BING blijkt nu dat er door Martin Damen (PvdA/GroenLinks) geen informatie direct of indirect is gelekt uit de vertrouwelijke raadsvergadering van 9 juli over de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder. De uitingen van Martin Damen worden geschaard onder uitspraken die als algemeen of publiekelijk bekend worden geacht.

Reactie van Ferry van Wijnen (VVD): “Na het opiniestuk van Martin Damen in de media, als ook zijn publicatie op facebook, heb ik hier namens de VVD fractie aandacht voor gevraagd bij burgemeester Han Weber. Mede op mijn verzoek zijn we met alle fractievoorzitters (inclusief Johan Helmer, fractievoorzitter PvdA Groenlinks) en Han Weber bijeen geweest om dit te bespreken. De gezamenlijke uitkomst was hier dat er een onafhankelijk onderzoek zou komen naar het al dan niet schenden van de geheimhouding door Martin Damen.

Het resultaat van dit onderzoek ligt er nu en de uitkomst is duidelijk.

Het blijft voor de VVD overeind dat we niet gelukkig zijn met de uitingen van Martin Damen, zeker ook omdat wij vanuit de inhoud niet kunnen reageren, want die is tenslotte geheim.

Tijd dus voor een goede kop koffie met Martin en Johan, ik zal hen hier na de vakantie voor uitnodigen”.

Reactie ChristenUnie/SGP:

Onze fractie betreurt de gang van zaken. Wij hadden liever gezien dat het hele onderzoek niet nodig was geweest. Maar we zijn blij met de uitkomst ervan. Dat geeft naar iedereen toe duidelijkheid. We hopen wel dat eventueel verstoorde verhoudingen weer snel rechtgetrokken worden.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl  

13-08-2020 14:40