► Video: Gemeente Zuidplas werkt aan een omgevingsvisie

Wethouder Jan Willem Schuurman

Zuidplas – In 2022 wordt de Omgevingswet naar verwachting landelijk ingevoerd. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water.

Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke plaats mogelijk is. Het uitgangspunt van de wet is dat inwoners, bedrijven en overheden samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en ontwikkeling van de leefomgeving. Gemeente Zuidplas ontwikkelt samen onze leefomgeving, dus alle ruimte waar we leven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: de dorpen, steden, natuur, bodem en het water in Nederland. Je krijgt dan meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in uw leefomgeving, zowel in uw eigen buurt, in jouw dorp en in Zuidplas.

Bekijk hieronder de video met Wethouder Jan Willem Schuurman over hoe we samenwerken aan de Omgevingsvisie van Zuidplas.

Wethouder Jan Willem Schuurman: “Goede initiatieven van inwoners, bedrijven of organisaties verdienen een kans. De omgevingsvisie helpt ons daarbij. Zo geven wij samen invulling aan de ambities en opgaven die op ons afkomen. Inwoners krijgen meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in de leefomgeving. Dat geldt voor uw eigen buurt, uw dorp en uw gemeente Zuidplas!

Kijk op www.zuidplas.nl/omgevingswet voor meer informatie.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl