Inwoners Moordrecht in verweer i.v.m. onveiligheid van snelfietsroute

Moordrecht – Er zijn ruim 800 handtekeningen opgehaald van inwoners die bezwaren hebben tegen de Snelfietsroute dwars door Moordrecht. Onder de inwoners van Moordrecht is grote onrust ontstaan met betrekking tot de  voorgenomen Snelfietstracé Rotterdam- Gouda, een tracé dat het College van Zuidplas op 15 september gaat voorleggen aan de gemeenteraad.

De Belangengroep wil benadrukken niet tégen de aanleg van een Snelfietstacé door Zuidplas te zijn, maar wel dat ze grote veiligheidszorgen heeft over de hiervoor gekozen route over de Oost- en West Ringdijk te Moordrecht, dwars door het hart van het dorp!

Voor 15 september aanstaande staat het “Snelfietstrace Rotterdam – Gouda” op de raadsagenda. Als belangengroep is vandaag een brief gestuurd naar alle raadsleden van de gemeente Zuidplas, zodat deze alle belangen goed kunnen afwegen vanuit hun volksvertegenwoordigende rol.

De belangengroep beschrijft hierin o.a.:

  • Subsidie vanuit Rijk alleen als traject in 2021 klaar is, dus verkiest men een route die snel gerealiseerd kan worden bóven de meest veilige optie.
  • Subsidie mag niet de reden zijn om de belangen van eigen inwoners te negeren.
  • Gemeente moet erop toezien dat (economisch) korte termijngewin niet de weg blokkeert om op langere termijn winst te realiseren op maatschappelijke doelen zoals verkeersveiligheid
  • De voorgestelde route kan op geen enkele wijze gaan voldoen aan de intenties,

definities en voorschriften van een Snelfietspad

  • Participatietraject/klankbordgroep een wassen neus.
  • De toezegging de huidige route veiliger te maken is een loze kreet als er niet bij verteld wordt hoe men dat op privé-gronden wil gaan realiseren.

De Belangengroep kan geen enkele grond bedenken die de keuze voor uitvoering van het voorgenomen voorkeurstracé verantwoordt. Veiligheid kan de provincie in ieder geval niet als argument inzetten! Veiligheid gaat namelijk altijd vóór snelheid én subsidie!

 

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl