WW-uitkeringen Midden-Holland terug op niveau 2018

Het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland nam in mei minder sterk toe dan landelijk. De toename is bovendien veel minder groot dan in april. In die maand verloren met name veel werkenden met een flexibel arbeidscontract hun baan. De grootste stijging deed zich voor bij zakelijke diensten, uitzendbranche en horeca. In de laatste twee sectoren hebben veel scholieren en studenten een bijbaan.

‘In iets meer dan twee maanden tijd is het standcijfer WW terug op het niveau van bijna twee jaar geleden. Nu tellen we 2.653 WW-uitkeringen in Midden-Holland, in augustus 2018 waren dat er 2.647. We zien gelukkig dat er nog wel vacatures zijn. Werkzoekenden zullen in deze tijd echter verder moeten kijken dan hun vertrouwde functie om een baan te vinden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van mogelijkheden die een carrièreswitch ondersteunen’, vertelt Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur UWV.

Eind mei 2020 verstrekte UWV 2.653 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 60 meer dan een maand eerder, een toename van 2,3%. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen op maandbasis sterker (+3,1%). Het aantal WW-uitkeringen blijft dus toenemen, maar loopt zowel landelijk als regionaal veel minder fors op dan vorige maand. Ten opzichte van mei 2019 groeide het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 242, oftewel 10%. Dit stijgingspercentage is half zo groot als het Nederlands gemiddelde van 20,1%. De geringere stijging van het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland heeft vermoedelijk te maken met het sectorale werkgelegenheidsprofiel van de regio, gekenmerkt door een grote zorgsector en relatief sterke aanwezigheid van de (voedings)industrie. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, groeit tot 2,6%. Daarmee blijft ook dit percentage ruim onder het landelijk gemiddelde van 3,2%. Door de stevige stijging van de voorbije maanden is het aantal WW-uitkeringen inmiddels terug op het niveau van augustus 2018.

Ontwikkeling WW in Midden-Holland in 2020

Stijging WW vooral vanuit horeca, zakelijke diensten en detailhandel

Net als in april behoorden uitzendbedrijven en horeca, catering & recreatie ook in mei 2020 tot de sectoren met de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen (zie figuur volgende pagina). De ‘intelligente lockdown’ trok de voorbije maanden een zware wissel op beide sectoren, met groot verlies van werkgelegenheid tot gevolg. De helft van de horecabedrijven gaf in mei aan te verwachten dat het personeelsbestand zal krimpen. In de uitzendbranche ziet bijna 95% van de ondernemers de personeelssterkte voorlopig in ieder geval niet toenemen. De grootste absolute stijging van het aantal WW-uitkeringen komt voor in mei voor rekening van de zakelijke diensten. Deze sector wordt vooral getroffen omdat steeds meer ondernemers vanwege de voortschrijdende coronacrisis de hand op de knip houden. Opdrachten en projecten worden tijdelijk stopgezet of zelfs in het geheel geannuleerd. In sommige sectoren, zoals openbaar bestuur en financiële diensten, stabiliseerde het aantal WW-uitkeringen. Met name bij vervoer & opslag en industrie & nutsbedrijven was sprake van een daling.

Ontwikkeling WW in Midden-Holland in 2018-2020

Verwachte krimp in horeca en uitzendsector

De regionale impactanalyse van UWV sluit aan bij het sentiment onder ondernemers. De verwachting is dat de horeca en uitzendsector als gevolg van de coronacrisis te maken krijgen met een zeer grote krimp van werkgelegenheid. Ruim 7 van de 10 horecawerknemers in Midden-Holland hebben een flexibel contract. Iets meer dan 3 van de 10 werken als oproepkracht. Bovendien werken er in deze sector veel uitzendkrachten. Al deze flexibele arbeidskrachten lopen een verhoogd risico hun baan te verliezen. Dit resulteerde al in een grote toename van WW-uitkeringen bij horeca en uitzendbureaus in maart en vooral april. Krimp in de horeca en uitzendsector raakt ook scholieren en studenten met een bijbaan. Zij hebben relatief vaak een flexibel contract.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl