Start van het schooljaar in het voortgezet onderwijs: mondkapjes op verzoek en veel ventileren

Gouda – Aanstaande maandag is het zo ver: dan stappen duizenden scholieren weer op hun fiets om naar school te gaan. Op verzoek van de scholen in het voortgezet onderwijs in de regio Gouda heeft er afgelopen woensdag een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de vo-scholen en de wethouder Onderwijs van de gemeente Gouda. 

Uit dit overleg kwam naar voren dat de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio goed voorbereid zijn op het nieuwe jaar. De betrokkenen hebben van gedachten gewisseld over de genomen maatregelen, de RIVM-richtlijnen zijn hierbij leidend.

Welzijn van jongeren voorop
De Rijksoverheid neemt een duidelijk standpunt in als het gaat om het hanteren van 1,5 meter afstand tussen jongeren: ‘Volgens experts is het schrappen van de 1,5 meter tussen leerlingen verantwoord. Dit kan leiden tot verspreiding van het virus, maar dat risico weegt niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie op het welzijn van jongeren. Uit de cijfers blijkt dat scholieren nauwelijks besmet raken met het virus en als het gebeurt, verloopt de ziekte mild.’

De regels

  • De 1,5 meter-regel tussen leerlingen wordt losgelaten. Dit betekent dat docenten weer volledige klassen tegemoet kunnen zien.
  • Leerlingen en onderwijspersoneel houden, zo veel als mogelijk, 1,5 meter afstand.
  • Scholen hanteren de strikte hygiënemaatregelen van het RIVM
  • Besmettingsgevallen worden gemeld bij de GGD
  • Contacten op scholen worden beperkt door gespreide begintijden en pauzes
  • Er vindt een check plaats zodat kinderen met coronagerelateerde klachten thuisblijven.

Mondkapjes op verzoek op de Driestar
We spraken erover met meneer De Kloe, lid van het College van Bestuur van het Driestar College:

‘Wij zijn blij dat we weer volledig kunnen beginnen. We zien ernaar uit om de leerlingen en docenten weer in groten getale op school terug te zien volgende week. Daarbij houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Bij onze lessen worden geen mondkapjes gedragen, behalve bij lesonderdelen waar lichamelijke nabijheid niet te vermijden is. Bijvoorbeeld bij het praktijkvak in het vmbo zorg & welzijn. Wanneer persoonlijk omstandigheden van de docent daarom vragen, kan de docent aan de leerlingen vragen een mondkapje te dragen.’

Beperkt gezichtsbescherming op Het Segment
Directeur Koops van GsG Het Segment geeft aan dat zijn medewerkers geen speciale maatregelen treffen bij aanvang van dit nieuwe schooljaar. Alleen collega’s in kwetsbare groepen en degenen die praktijkvakken verzorgen dragen zelf gezichtsbescherming. Allemaal proberen ze de anderhalve meter afstand te bewaren.

Ventileren op het Antoniuscollege
Op het Antoniuscollege zijn deze week de ventilatiesystemen getest en in de noodzakelijke ventilatiestand zijn gezet, conform de adviezen rondom de klimaatinstallaties m.b.t. corona. De school benadrukt in een brief aan ouders dat er dus geen sprake is van recirculeren, maar dat er vooral maximaal geventileerd wordt. De school houdt de kantine voorlopig nog gesloten en er is in de lokalen een ‘docent-zone’ ingericht waar leerlingen niet mogen komen.

Door Jessica Vlastuin

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl