Start aanpak overlast binnenstad Gouda

Gouda – Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft woensdagmiddag het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) vastgesteld. Nadat de gemeenteraad van Gouda in oktober groen licht gaf, is het plan nu definitief en kan de aanpak van de overlast door bodemdaling in de binnenstad van start gaan. Belangrijk onderdeel van het plan is een peilverlaging in een deel van de binnenstad waarmee wateroverlast voor honderden bewoners wordt teruggedrongen. Hoogheemraad Sjaak Langeslag: “Ik ben trots hoe we in samenwerking met de gemeente, de bewoners en verschillende kennistellingen tot dit plan zijn gekomen. We dringen de overlast door bodemdaling terug en maken een grote stap voorwaarts om de binnenstad klimaatbestendig te maken.”

Peilverlaging
Om het waterpeil te kunnen verlagen moeten onder andere twee peilscheidingen worden aangelegd. In 2024 is alles gereed en kan het peil voor het eerst omlaag; stap voor stap gaat het dan in vijf jaar met in totaal 25cm naar beneden. Daarmee krijgen de bewoners weer de grondwaterstand uit 1970 toen het peil voor het laatst werd verlaagd. De peilverlaging helpt tegen vochtproblemen in huis maar zorgt ook dat overlast bij harde regen weer een uitzondering wordt. Hilde Niezen: “Na 50 jaar stilstand ligt er nu een degelijk plan om de noodzakelijke inhaalslag te maken. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de bewoonbaarheid van onze binnenstad.”

Houten palen
Honderden bewoners van de laagste delen van de binnenstad hebben baat bij de peilverlaging omdat de wateroverlast wordt teruggedrongen. Maximaal 60 eigenaren kunnen te maken krijgen met schade aan de houten paalfundering. In de komende maanden wordt in samenspraak met deze eigenaren onderzocht hoe groot de kans op schade is en welke mogelijkheden er zijn om die schade te voorkomen. Voor eigenaren waarbij er wel een kans op schade is wordt onderzocht op welke manier gemeente en Rijnland daarbij steun kunnen bieden. Daarover moeten de gemeenteraad en het bestuur van Rijnland rond de zomer van 2021 een besluit nemen.

Andere problemen
Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad biedt een concrete oplossing voor wateroverlast in de laagste delen van de binnenstad.  In de komende twee jaar wordt onder andere ook gewerkt aan oplossingen voor overlast door bodemdaling in andere delen van de binnenstad.