Peilverlaging tegen wateroverlast centrum Gouda in 2028 gereed

Gouda – De peilverlaging die in het laagste deel van de binnenstad de wateroverlast moet verminderen moet in 2028 gereed zijn. Dit hebben de gemeente Gouda en Hoogheemraadschap Rijnland bekend gemaakt bij de presentatie van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB). Er zijn naar aanleiding van de inspraakprocedure enkele aanpassingen gedaan. Zo is gebleken dat mogelijk ook woningen net buiten het ´compartiment´ in de problemen kunnen komen door de peilverlaging. Verder is een tijdelijke, algehele peilverlaging, zoals eerder werd gesuggereerd van de baan.

Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) lag tussen 2 maart en 12 april dit jaar ter inzage voor belanghebbenden. De gemeente ontving hierop 32 zienswijzen. Wethouder Hilde Niezen: “Een deel van de mensen wilde dat het sneller gaat, een deel maakt zich zorgen om hun huis en een deel vraagt zich af of dit wel de juiste oplossing is”. Het plan is naar aanleiding hiervan op punten aangepast.

Hoe was het ook alweer?
De gemeente Gouda en het Hoogheemraadschap willen de wateroverlast in het laagste deel van de binnenstad verminderen. Hiervoor presenteerden zij eerder een plan om het dit gedeelte van de binnenstad ‘af te koppelen’ en hier een peilverlaging van 25cm uit te voeren. Het plangebied noemt men ook wel het ‘compartiment’. In de rest van het centrum, buiten het compartiment, verandert er niets. Tot zover geen nieuws

Van 30 naar 60 woningen
Wel anders is dat de planmakers zijn gewezen op het effect van een peilverlaging op woningen vlak buiten het compartiment. Houten paalfunderingen kunnen in de problemen komen als het grondwaterpeil te ver zakt. Dit kan ook net buiten het compartiment gebeuren, stelden waterdeskundigen in hun zienswijze. De planmakers namen deze opmerking over.

Binnen het compartiment zelf schatte de gemeente het aantal houten paalfunderingen op 30 woningen. Met de woningen om hen plangebied heen komt de gemeente nu op 60 stuks. Een voorbeeld van een straat die zou kunnen worden geraakt is het Regentesseplantsoen. De bewoners waar het om gaat krijgen allemaal een brief in de bus waarin wordt gewezen op de risico’s.

Geen verantwoordelijkheid
En daar zit nog een addertje onder het gras. Uit onderzoek dat de gemeente Gouda door een juridisch adviesbureau heeft laten doen bleek dat de gemeente en het Hoogheemraadschap juridisch niet verantwoordelijk zijn voor kapotte paalfunderingen als gevolg van de peilverlaging. Juristen noemen dit het ‘normaal maatschappelijk risico’. De gemeente vergelijkt dit met een dijkverhoging; als je aan een dijk gaat wonen kun je weten dat die soms moet worden verhoogd. Zo is ook bodemdaling een algemeen feit in Gouda. De gemeente wil wel samen met het Hoogheemraadschap gaan onderzoeken wat zij voor gedupeerde bewoners kunnen doen.

Tijdelijke peilverlaging
De tijdelijke peilverlaging voor de gehele stadsboezem is van de baan. Het ging hier om een peilverlaging die tot aan de Karnemelksloot en Burchvlietkade zou reiken. In het concept stelden de partijen voor om onderzoek te doen naar zo’n tijdelijke peilverlaging, om de laagste woningen op korte termijn te ontlasten. Alleen de aankondiging leidde al tot veel onrust. Wel 13 van de 32 zienswijzen (van 59 particulieren) kwamen van bezorgde bewoners buiten de binnenstad. “We hebben het onderzocht, zegt wethouder Niezen hierover, maar het raakt 1200 huizen en heeft onvoldoende effect”.

Tempo
Gelukkig is er ook goed nieuws. Bewoners vroegen in hun zienwijzen of de plannen niet sneller konden worden uitgevoerd. De gemeente en het Hoogheemraadschap gaan hier nu in mee, waardoor niet pas na tien jaar de eerste peilverlaging wordt uitgevoerd, maar al in 2024. Vanaf dat moment zal het waterpeil ieder jaar 5cm worden verlaagd. Dit doen zij vooral vanwege de oevers, keringen en het groen, vertelt Sjaak Langeslag van het Hoogheemraadschap.

De eerste effecten zullen hierdoor al in de jaren vanaf 2024 merkbaar zijn. Tot die tijd is het geduld oefenen voor woningeigenaren met wateroverlast. In 2028 moet het verschil met het grondwater weer zijn teruggebracht naar het niveau van 50 jaar geleden.

Vervolgonderzoek
Er is ook enig verzet geweest tegen het KBB. Ondanks weerstand door de Wateralliantie tegen het afsluiten van de Turfmarkt en het nemen van onherstelbare ingrepen in het historisch erfgoed, blijven gemeente en Hoogheemraadschap pal achter hun plan staan.

De gemeente is voorlopig ook nog niet klaar met het dossier. Zo wil zij voor woningen op houten paalfunderingen basisonderzoek doen, zodat zij in beeld krijgt hoeveel woningen gevaar lopen. Dit is puur vanwege de peilverlaging en omvat geen compleet funderingsonderzoek, benadrukt de wethouder. Ook zal worden onderzocht hoe vochtproblemen in andere laaggelegen delen van het centrum zich zullen ontwikkelen, zoals in de Raambuurt. Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad wordt in oktober besproken in de gemeenteraad.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl