Peilverlaging tegen wateroverlast centrum Gouda in 2028 gereed

De Turfbrug in Gouda

Gouda – De peilverlaging die in het laagste deel van de binnenstad de wateroverlast moet verminderen moet in 2028 gereed zijn. Dit hebben de gemeente Gouda en Hoogheemraadschap Rijnland 16 september bekend gemaakt bij de presentatie van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB). Er zijn naar aanleiding van de inspraakprocedure enkele aanpassingen gedaan. Zo is gebleken dat mogelijk ook woningen net buiten het ´compartiment´ in de problemen kunnen komen door de peilverlaging. Verder is een tijdelijke, algehele peilverlaging, zoals eerder werd gesuggereerd van de baan. Het Watergilde hekelt de conclusies in het KBB.

Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) lag tussen 2 maart en 12 april dit jaar ter inzage voor belanghebbenden. De gemeente ontving hierop 32 zienswijzen. Wethouder Hilde Niezen: “Een deel van de mensen wilde dat het sneller gaat, een deel maakt zich zorgen om hun huis en een deel vraagt zich af of dit wel de juiste oplossing is”. Het plan is naar aanleiding hiervan op punten aangepast.

Hoe zat het ook alweer?
De gemeente Gouda en het Hoogheemraadschap willen de wateroverlast in het laagste deel van de binnenstad verminderen. Hiervoor presenteerden zij eerder een plan om dit gedeelte van de binnenstad ‘af te koppelen’ en hier een peilverlaging van 25cm uit te voeren. Het plangebied noemt men ook wel het ‘compartiment’. In de rest van het centrum, buiten het compartiment, verandert er niets. Tot zover geen nieuws

Van 30 naar 60 woningen
Wel zijn de planmakers gewezen op het effect van een peilverlaging op woningen vlak buiten het compartiment. Houten paalfunderingen kunnen in de problemen komen als het grondwaterpeil te ver zakt. Dit kan ook net buiten het compartiment gebeuren, stelden waterdeskundigen in hun zienswijze. De planmakers namen deze opmerking over.

Artikel gaat verder na de foto

Binnen het compartiment zelf schatte de gemeente het aantal houten paalfunderingen op 30 woningen. Met de woningen om het plangebied heen komt de gemeente nu op 60 stuks. Een voorbeeld van een straat die zou kunnen worden geraakt is het Regentesseplantsoen. De bewoners waar het om gaat krijgen allemaal een brief in de bus waarin wordt gewezen op de risico’s.

Geen verantwoordelijkheid
En daar zit nog een addertje onder het gras. Uit onderzoek dat de gemeente Gouda door een juridisch adviesbureau heeft laten doen bleek dat de gemeente en het Hoogheemraadschap juridisch niet verantwoordelijk zijn voor kapotte paalfunderingen als gevolg van de peilverlaging. Juristen noemen dit het ‘normaal maatschappelijk risico’. De gemeente vergelijkt dit met een dijkverhoging; als je aan een dijk gaat wonen kun je weten dat die soms moet worden verhoogd. Zo is ook bodemdaling een algemeen feit in Gouda. De gemeente wil wel samen met het Hoogheemraadschap gaan onderzoeken wat zij voor gedupeerde bewoners kunnen doen.

Tijdelijke peilverlaging
In het concept stelden de partijen voor om onderzoek te doen naar een tijdelijke peilverlaging in de gehele stadsboezem, om zo de laagste woningen op korte termijn te ontlasten. Die is nu van de baan. Alleen de aankondiging leidde namelijk al tot veel onrust: 13 van de 32 zienswijzen (van 59 particulieren) kwamen van bezorgde bewoners buiten de binnenstad. “We hebben het onderzocht, zegt wethouder Niezen hierover, maar het raakt 1200 huizen en heeft onvoldoende effect”.

Verzet
Niet iedereen is het met die analyse eens. Het Gouds Watergilde stelt dat uit het gedane onderzoek niet zou blijken dat het om 1200 panden gaat. De conclusies van gemeente en Hoogheemraadschap wekken een hoop onnodige emotie en onrust op, vindt een waterdeskundige van de stichting. Het Watergilde is ervan overtuigd dat variant 2A voor nu de beste keuze is. Dat is de variant waarbij het waterpeil in de gehele stadsboezem tijdelijk met 10cm zou worden verlaagd.

Tempo
Mochten variant 2C er doorkomen, dan is er ook goed nieuws. De gemeente en het Hoogheemraadschap gaan mee in de vraag van bewoners om de plannen sneller uit te voeren. Hierdoor moet niet pas na tien jaar de eerste peilverlaging worden uitgevoerd, maar al in 2024. Vanaf dat moment moet het waterpeil ieder jaar 5cm worden verlaagd. Dit doen zij vanwege de oevers, keringen en het groen, vertelt Sjaak Langeslag van het Hoogheemraadschap.

De gemeente wil de tussentijd gebruiken voor funderingsonderzoek en onderzoek naar vochtproblemen in andere laaggelegen delen van het centrum. Op 7 oktober wordt het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad besproken in de gemeenteraad.

Door Peter Riphagen

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl