Nieuwe welkomst- en informatieborden van Groenalliantie

De informatieborden in de natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie worden vervangen. Inmiddels zijn er op verschillende plekken nieuwe informatieve- en welkomstborden te zien o.a. in de Krimpenerhout, het Loetbos en het Gouwebos. De andere gebieden volgen de komende tijd.

De oplettende bezoeker heeft het misschien al gemerkt, bestaande informatieborden zijn in de natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie verwijderd. Inmiddels zijn er op verschillende plekken nieuwe informatieve- en welkomstborden te zien o.a. in de Krimpenerhout, het Loetbos en het Gouwebos. De aannemer is druk met het plaatsen van de borden, ook in de Reeuwijkse Hout, Elfmorgen, Twaalfmorgen, de Goudse Hout, ’t Weegje en de Oostpolder.

De welkomst- en informatieborden komen bij de toegangspoorten van de natuur- en recreatiegebieden en geven bezoekers informatie en tips over de natuur en de omgeving en geeft ook de geldende spelregels weer. Op iedere plek worden drie parels uitgelicht, elke ‘parel’ heeft een ander doel, zoals actief beleven, natuur en educatie. Op het bord staat ook een oriënterende kaart, hierop is in één oogopslag helder duidelijk wat er buiten allemaal te zien en te beleven is. Met de nieuwe bebording wil Groenalliantie ook bekendheid geven aan andere Groenalliantie gebieden, ook hier is namelijk veel te ontdekken.

Vernieuwen informatievoorziening
Alweer een aantal jaar geleden heeft het bestuur van Groenalliantie onderkend dat de inrichting van haar gebieden niet meer aansloot bij de wensen van de huidige recreant. Sinds die tijd is er door Groenalliantie, samen met de Provincie Zuid-Holland, geïnvesteerd in een Kwaliteitsimpuls. Een onderdeel daarvan is het vernieuwen van de informatievoorziening. Jan Vente, bestuurder van Groenalliantie en wethouder van de gemeente Krimpenerwaard zegt daarover enthousiast: “Met de nieuwe informatievoorziening kunnen de bezoekers beter de weg vinden in onze terreinen en beter zien waar de bijzondere plekken zijn, die je echt niet mag missen”.

Kwaliteitsimpuls Groenalliantie
De Kwaliteitsimpuls heeft als doel recreatiegebieden aantrekkelijker te maken voor bezoekers, zodat zij er meer kunnen doen, beleven en zien. In het ene gebied volstaat een kleine opknapbeurt, elders staan aanzienlijke veranderingen op stapel. Groenalliantie Midden-Holland is eigenaar van de recreatiegebieden en opdrachtgever voor de Kwaliteitsimpuls. Staatsbosbeheer staat als beheerder van de recreatiegebieden aan de lat voor de uitvoering. We werken samen met andere partijen om projecten gezamenlijk te realiseren en/of te onderhouden.