Nieuwe APV: Lachgasverbod, aanpak woonoverlast en vergunningplicht afhaal- en bezorgzaken

GOUDA – Een lachgasverbod, een nieuwe methode voor de aanpak van woonoverlast en een vergunningplicht voor nieuwe afhaal- en bezorgzaken. Dat zijn de meest opmerkelijke veranderingen in de nieuwe APV (Algemene Plaatselijke Verordening) die de gemeente wil doorvoeren. Daarnaast wil de gemeente diverse regels schrappen, om de wet te vereenvoudigen. Het is voor het eerst sinds 2009 dat er een ‘grote verbouwing’ plaatsvindt van de APV, vertelt burgemeester Verhoeve tijdens een persmoment. De APV is ooit opgericht om te kunnen ingrijpen bij overlast.

De aanpassingen moeten de APV ‘actueler, steviger en minder regels’ opleveren. In eerste plaats omdat de wereld niet heeft stilgestaan. Goede voorbeelden hiervan zijn het groeiende recreatief gebruik van lachgas, maar bijvoorbeeld ook de geprofessionaliseerde drugscriminaliteit.

Woonoverlast
Een probleem waaraan de gemeente tot nog toe weinig kon doen, is woonoverlast. Geluidshinder, stank of vervuiling van de tuin konden eerder niet goed worden bestreden. Met de nieuwe APV in de hand kan de gemeente bij overlast straks een gedragsaanwijzing uitvaardigen. Dit wordt een gerichte brief aan de overlastgevende bewoner, met daarin een aanwijzing wat hij of zij moet doen of laten. Doet deze daar niets mee, dan kan de gemeente een boete opleggen. Gemeenten hebben inmiddels goede ervaringen met de methode, waardoor een boete vaak achterwege blijft, aldus de gemeente.

Lachgas
Een relatief nieuw probleem is het groeiende recreatief gebruik van lachgas. De gemeente Gouda wijst op het gevaar voor de gezondheid en in het verkeer en op de hinder en vervuiling die de capsules veroorzaken in parken en milieu. In de nieuwe APV wordt daarom een compleet verbod op lachgas opgenomen. Er komt een verbod op aanbod van lachgas in horeca-ondernemingen tijdens evenementen. Ook verkopers in de openbare ruimte (zoals koeriers) kunnen een verbod tegemoetzien. De gemeente wil aan de andere kant voorlichting gaan geven op de Goudse scholen, als een stukje verslavingspreventie.

Vergunningsplicht drugscriminaliteit
Het is de gemeente opgevallen dat bezorg- en afhaalzaken zich relatief vaak bezighouden met criminele activiteiten, de zogenaamde ondermijning. De zaken worden gemakkelijk tot een ontmoetingsplaats voor criminelen, vertelt burgemeester Verhoeve. Om dit te voorkomen wil hij een vergunningplicht instellen voor nieuwe bezorg- en afhaalzaken. Zij moeten dan eerst door de wet Bibob, waarbij zij worden getoetst in onder meer een financieel onderzoek. Dit moet ondermijning tegengaan.

Geschrapt
Er worden in de nieuwe APV niet alleen nieuwe regels toegevoegd, maar ook eraf gehaald. Voorbeelden van geschrapte verboden zijn het stoepkrijtverbod (!), het verbod op voorwerpen die kunnen vallen en regels rond straatartiesten. Die laatsten mogen in het vervolg zonder problemen de hele dag op dezelfde plek muziek maken. Mits zij niet vals zingen natuurlijk;  in dat geval kan een winkelier of bewoner zich als vanouds beroepen op overlast. De nieuwe APV wordt in oktober behandeld in de gemeenteraad.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl