‘Het Groene Hart is geen wind-gewest voor de Randstad

De regio Groene Hart moet ‘status aparte’ krijgen in de Randstad. Dit om te voorkomen dat de regio wordt versnipperd en volgebouwd met windparken, grote woonwijken en distributiecentra. Daarvoor pleit Huibert van Rossum, kandidaat-Tweede Kamerlid voor het CDA. Bestuurlijke drukte en versnipperde aanpak breekt het unieke landschap van het gebied op. En uiteindelijk verliezen we daardoor ons unieke historische landschap in het Groene Hart.

”Het Groene Hart moet een ‘status aparte’ in de Randstad krijgen. Momenteel is de bestuurlijke drukte in de regio Groene Hart te groot” vertelt van Rossum. Huibert van Rossum heeft grote zorgen over de versnippering van het Groene Hart. “Ik woon en leef in deze regio en zie hoe de druk op het gebied steeds groter wordt door windmolens, zonneparken, slappe bodemproblematiek en ruimte voor wonen”. Stad en platteland zijn in het Groene Hart hecht met elkaar verbonden. Dus gezamenlijk moet de oplossing worden gevonden zonder dat daarbij de groene leefomgeving wordt geofferd aan windparken.

Grote steden doen telkens een greep in het Groene Hart

Dit vraagt om een andere aanpak. Er wordt vanuit alle kanten een greep gedaan in het gebied. Het Groene Hart is een eigen regio binnen de Randstad. Deze regio moet niet uit elkaar worden getrokken en gebruikt worden als windbatterij of blokkendoos voor de grote steden. Een gebiedsgerichte aanpak is broodnodig om de leefbaarheid en het natuurhistorisch landschap van dit gebied veilig te stellen. Een beschermde status als regio in de Randstad met een Groene Hart-commissaris die de integraliteit en kwaliteit van het gebied bewaakt zou een goed plan zijn.

Windparken op zee, in plaats van in het groen

Huibert van Rossum pleit tevens voor een investeringsplan met voldoende financiële middelen om de kwaliteit en leefbaarheid van het Groene Hart veilig te stellen. Hierin zouden gebiedisnnovaties en ‘out of the box’-oplossingen een plek moeten krijgen. Om de windmolenversnippering tegen te gaan zouden Groene Hartgemeenten bijvoorbeeld de handen ineen moeten slaan en gezamenlijk met grote energiebedrijven in een windpark op zee of langs de snelwegen kunnen investeren. Dat houdt het Groene Hart groen en zorgt wel voor de duurzame energie die nodig is. Wat we dan al doet in het Groene Hart Energieopwekking in de regio moet alleen worden toegestaan bij draagvlak en betrokkenheid en eigenaarschap van de inwoners van het gebied. Geef bewoners bijvoorbeeld door middel van een uitdaagrecht (Right to Challenge) de mogelijkheid zelf alternatieven in de regio te ontwikkelen. Er zijn kansen genoeg.