GHZ: ‘Inplannen uitgestelde reguliere zorg is maatwerk’

Gouda – De coronastorm lijkt, op dit moment, uitgeraasd en in steeds meer sectoren worden de dagelijkse werkzaamheden weer opgepakt. Het GHZ heeft in de aanloop naar de piek van de crisis in kort tijdsbestek aanpassingen gedaan, maatregelen genomen en daarmee zo adequaat mogelijk ingespeeld op de gevolgen van COVID-19. Daarmee moest een deel van de reguliere, niet-spoedeisende hulp in de wacht gezet worden: het was alle hens aan dek voor een grote golf (mogelijke) coronabesmettingen, met alle intensieve zorg die daarbij hoort. Nu het aantal besmettingen flink is afgenomen en ex-coronapatienten thuis verder kunnen herstellen, is er weer ruimte voor al die geplande operaties, behandelingen en afspraken. Hoe krijgt dit traject vorm in het GHZ? We spreken erover met Marianne van Slooten, senior adviseur Marketing & Communicatie.

Van Slooten: ‘De reguliere zorg wordt weer stap voor stap opgestart. Dit betekent niet dat het ziekenhuis weer in bedrijf is als voor de uitbraak van het coronavirus en dit zal voorlopig ook niet zo zijn. We moeten rekening houden met de anderhalvemetermaatregelen, denk bijvoorbeeld aan de afstand tussen patiënten in wachtkamers en patiëntenkamers. Dit betekent dat we op dit moment niet over onze volledige capaciteit kunnen beschikken. Daarnaast screenen we patiënten en bezoekers voordat zij naar het ziekenhuis komen, zodat, wanneer dit nodig is, beschermende maatregelen worden genomen.’

Welke prioriteiten stelt het GHZ hierbij? Van Slooten: ‘Onze prioriteit is om patiënten die op dit moment zorg nodig hebben, deze zorg te bieden. Tijdens de coronacrisis hebben we veel zorg moeten uitstellen. We zijn nu bezig met een inhaalslag, waarbij onze medisch specialisten nauwkeuring kijken welke patiënt wanneer geholpen moet en kan worden. Tegelijkertijd gaan afspraken op de polikliniek door en blijven we deze waar mogelijk telefonisch doen.’

Er is een landelijk protocol prioritering zorg opgesteld; kunnen jullie aangeven hoe dit wordt uitgerold? Hoe ziet dit protocol eruit? De Nederlandse Zorg Autoriteit heeft een lijst opgesteld waarin staat hoeveel dagen een patiënt medisch gezien kan wachten op zijn of haar behandeling. Deze lijst gebruiken onze medisch specialisten als leidraad bij het plannen van o.a. uitgestelde operaties.’ En wat zijn de eerste stappen die nu gezet worden? ‘We passen de wachtkamers en centrale ruimtes in het ziekenhuis aan, hebben protocollen opgesteld hoe we in de reguliere zorg omgaan met patiënten die corona-verdacht zijn of corona hebben. Ook voor ingrepen en behandelingen met een verhoogd risico op besmetting (denk aan onderzoeken of behandelingen in de neus of keel) zijn protocollen opgesteld. En de screening van patiënten en bezoekers aan het GHZ is uitgebreid,’ aldus Van Slooten.

Welke afwegingen worden er gemaakt? Van Slooten:Het inplannen van de (uitgestelde) reguliere zorg is maatwerk. Er wordt gekeken naar de ingreep, de gezondheidssituatie van de patiënt maar ook naar de verwachte ligduur na een operatie en of een IC opname mogelijk aan de orde is. Op onze IC is het nog steeds druk, met name door ex corona patiënten. Voor de volledigheid: spoed en semi spoed operaties/behandelingen gaan altijd door, dit was ook zo tijdens de coronacrisis.’

Is er vertrouwen bij patiënten om het GHZ na de crisis (weer) te bezoeken?Patiënten reageren overal het algemeen positief dat zij nu geholpen kunnen worden.’ En sinds wanneer worden er alweer ‘opgeschorte’ operaties uitgevoerd? Van Slooten: ‘Dit gebeurt stapsgewijs vanaf week 19 (de week van 4 t/m 10 mei 2020, red.). Het zal echter nog een heel lange tijd duren voordat we alle uitgestelde afspraken, behandelingen en operaties weer hebben ingelopen.’

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl