Gemeente Gouda stelt steunmaatregel in voor Goudse Schouwburg

Gouda – Om een dreigend faillissement vanwege de coronacrisis te voorkomen, heeft het college besloten een schenking te doen van € 200.000,- aan de Goudse Schouwburg. Het betreft een korte termijn maatregel. Komende tijd moet duidelijk worden of er op termijn extra maatregelen nodig zijn en hoe andere overheden en overige partijen bijdragen in het behoud van het theater. De gemeente wil ook enige rust creëren voor de organisatie, om in goede afweging te kunnen acteren in deze roerige tijd, en daarmee haar toekomstperspectief te kunnen zekeren.

Wethouder Thierry van Vugt (Cultuur): “Het college maakt zich zorgen over wat er zich in en na het zomerreces gaat afspelen met betrekking tot het voortbestaan van onze culturele instellingen. Gouda kent een aantal culturele voorzieningen, die een vitaal regionaal of lokaal belang hebben. We zullen ons samen moeten inzetten om de wezenlijke voorzieningen in onze stad overeind te houden. Rijk, provincie en gemeenten; maar ook bedrijven en inwoners. Alleen samen staan we sterk voor deze sector, die onontbeerlijk is voor een aantrekkelijke stad, met creativiteit, ontspanning én werkgelegenheid. Met deze schenking wordt de continuïteit van de Goudse Schouwburg voor de bezoekers voorlopig geborgd, maar extra steun is cruciaal om de deuren van dit unieke, goedlopende theater ook komende maanden en jaren open te houden.”

De gemeente brengt momenteel de coronaschade in de cultuursector nader in beeld om te bezien welke maatregelen noodzakelijk zijn. Het college heeft recent eerste inschattingen van de direct coronaschade gecommuniceerd aan de gemeenteraad. De schade wordt gecalculeerd op € 1 tot € 3,2 miljoen. Dit bedrag staat los van de huurbedragen die de gemeente voorlopig heeft opgeschort voor enkele instellingen die in gemeentelijk vastgoed gehuisvest zijn. Bezien wordt welke additionele steunmaatregelen mogelijk zijn voor de culturele sector, onder andere met de middelen die via het Gemeentefonds ter beschikking zijn gesteld voor coronaschade in de cultuursector. Ook de provincie komt waarschijnlijk nog met een steunbedrag.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl