Directeur Zorgpartners: vertrouwen ‘moet echt ontzettend moeilijk zijn’

Gouda – Directeur van Zorgpartners Midden-Holland, Margot van der Starre, heeft gisteravond in de gemeenteraad tekst en uitleg gegeven over de gang van zaken in de Goudse verpleeghuizen sinds het coronavirus. In haar verhaal van 20 minuten stond van der Starre uitgebreid stil bij het harde werk van de medewerkers, de uitdagingen voor de verpleeghuizen en de communicatie van cijfers door Zorgpartners. Op de vraag van Evert Bobeldijk (D66) of de communicatie naar buiten toe niet beter had gekund kwam uiteindelijk geen antwoord.

Het was voor het eerst dat er weer een raadsvergadering werd gehouden in de raadszaal van het Huis van de Stad. Vanwege de voorschriften van het RIVM mochten alleen de fractievoorzitters daarbij aanwezig zijn. Naast hen en de directeur van Zorgpartners schoof ook wethouder zorg, Corine Dijkstra aan.

In haar verhaal sprak van der Starre uitgebreid dank uit voor het personeel in de verpleeghuizen en de Gouwenaars die hen tot steun zijn geweest. Van der Starre: “Een heel welgemeend dankwoord aan al die inwoners in Gouda die ons de afgelopen maanden hebben ondersteund … . Dat heeft onze medewerkers, die het heel zwaar hebben gehad, heel veel goed gedaan”.

Mondkapjes
Ze schetste vervolgens hoe het er aan toe ging bij de verpleeghuizen toen de eerste besmettingen werden vastgesteld. Opmerkelijk genoeg had Zorgpartners voldoende beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes: “… een aantal weken geleden werden we op onze vingers getikt omdat we mondkapjes gebruikten die eigenlijk niet bedoeld zijn in een verpleeghuissetting, maar in een ziekenhuissetting, in een operatiekamer”. Inmiddels zijn er weer genoeg chirurgische kapjes te krijgen en is die situatie opgelost.

Besmettingen
Het was voor medewerkers best spannend om in deze tijd te moeten werken, schetst van der Starre: “Heel NL blijft thuis, moet 1,5m afstand houden en onze mensen gaan gewoon elke dag naar hun werk”. Dankzij goede afspraken met het Groene Hart Ziekenhuis en een laboratorium in Delft kon de organisatie uitgebreid testen en dat was, en is, volgens de directeur enorm belangrijk: “Ik zal wel zeggen, zoek en gij zult vinden, dat geldt echt bij testen”. Toch was het ook niet zo dat iedereen kon worden getest, om met de beperkte middelen om te gaan selecteerde men op symptomen, zoals verkoudheid of koorts.

Het gaat inmiddels de goede kant op met de besmettingen in de verpleeghuizen, vertelt van der Starre verder: “In vier centra in Gouda zijn besmettingen en zijn besmettingen geweest: dat zijn centra Ronssehof, Savelberg, Prinsenhof en Hanepraij. Inmiddels is het centrum Prinsenhof vrij van besmettingen. … In de andere drie centra [zijn er] in de laatste weken geen besmettingen meer bijgekomen. Dat betekent dat de besmettingen die er waren, die zijn langzaam aan het uitdoven”.

Cijfers
Over het melden van cijfers licht zij uitgebreid toe dat die niet veel zeggen over de situatie. Dat heeft er deels mee te maken dat in een verpleeghuis sneller mensen overlijden. “… voor deze mensen is het zo dat als zij een griep krijgen, of als zij worden besmet met het norovirus, dan komen zij wat sneller te overlijden. En dat geldt ook voor het coronavirus”, zegt van der Starre. Liever richt zij zich daarom op cijfers van oversterfte: “Oversterfte is eigenlijk het cijfer dat aangeeft: hoe veel overlijdens zijn er nou meer dan in een normale maand. Ook die analyse zouden wij wel kunnen maken bij Zorgpartners, maar daar is het nog een beetje te vroeg voor”.

Overigens zegt de directeur te begrijpen hoe moeilijk het voor familie van bewoners moet zijn geweest om niet bij hun naaste langs te kunnen gaan en te moeten vertrouwen op de informatie die wordt gestuurd door de zorgorganisatie: “Dat moet echt ontzettend moeilijk zijn”, denkt zij.

Ondanks alles is zij niet met lege handen gekomen. Van der Starre: “Wij hadden tot en met 27 april 241 bewoners getest en daarvan bleken er 97 besmet te zijn met het coronavirus”. Die besmettingen zouden hebben geleidt tot een sterfte van 28 bewoners.

Communicatie
Na het betoog was er nog beperkt tijd voor raadsleden om aanvullende vragen te stellen. Evert Bobeldijk (D66) schetst daarin hoe familie van bewoners afhankelijk is van de informatie van de organisatie, omdat zij niet naar binnen mocht. Hij vindt het opmerkelijk, omdat andere zorgorganisaties zoals het Groene Hart Ziekenhuis, wel cijfers naar buiten brengen. “Denkt u dan niet dat u iets meer de grenzen van die privacy had moeten opzoeken om toch te proberen om iets meer informatie te geven van, wat gebeurt er nu binnen?” De reactie van de Zorgpartners directeur leidt tot een anticlimax, ondergesneeuwd in de beperkte tijd en antwoorden op vragen van andere raadsleden.

Het slotwoord is voor wethouder Dijkstra, die toevoegt dat de wet publieke gezondheid voorschrijft dat er ‘geen maatschappelijk belang is om precies de colleges te informeren over het aantal besmettingen’. Hiermee is overigens nog niets gezegd over het informeren van de maatschappij. De vragen hierover zijn in elk geval gehoord, we kunnen slechts hopen dat het een volgende keer beter gaat.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl