Dichtbij het Nieuws eist rectificatie uitspraken door ChristenUnie Gouda

Zuidplas – Wij, het bestuur van de Stichting Gouda Media, licentiehouder van de lokale mediavoorziening in Zuidplas ‘Dichtbij Het Nieuws’, is geschokt vanwege de uitspraken van de ChristenUnie tijdens de commissievergadering op woensdag 16 februari in Gouda.

Gert van den Brink van de ChristenUnie Gouda stelde tijdens het debat dat onze lokale mediavoorziening in Zuidplas nog steeds niet functioneel is. Hij baseerde zijn uitspraak op eigen “onderzoek”. Om deze reden liet ChristenUnie weten ook geen vertrouwen te hebben in GoudaFM als toekomstige lokale mediavoorziening van Gouda.

Gert van den Brink van de ChristenUnie stelde in het debat dat onze lokale mediavoorziening van Zuidplas twee jaar geleden was gestart, maar nog steeds niet functioneel leek te zijn en online niet te vinden was.

De uitspraken van Van den Brink worden door ons als zeer schadelijk ervaren. Wij hebben dagelijks live programmering voor een brede doelgroep en zijn online zeer actief.

Het heeft er alle schijn van dat de heer Van den Brink bewust onze lokale mediavoorziening Dichtbij het Nieuws in een slecht daglicht wilde stellen. Enkele uren voorafgaand aan het debat heeft hij nog telefonisch contact gehad met een van onze bestuursleden en vorige week heeft hij een bezoek gebracht aan onze studio in Gouda. Tijdens deze contactmomenten heeft hij geen vragen gesteld over Dichtbij het Nieuws en met geen woord gerept over zijn bevindingen of vragen.

Ook zijn wij ontstemd dat twee andere Goudse partijen, te weten de PvdA en Onafhankelijk Socialistisch Gouda, tijdens het bewuste debat de uitspraken van de ChristenUnie Gouda klakkeloos hebben overgenomen zonder contact met ons te hebben opgenomen.

Inmiddels hebben wij een rectificatie geëist van de ChristenUnie.