Begroting Gouda 2021-2024: ‘Belangrijk om realistisch te zijn’

Het gemeentehuis van Gouda

Gouda – De OZB stijgt, de rioolheffing daalt en de gemeente legt een miljoenenclaim neer bij het Rijk. Er moesten door wethouder Michiel Bunnik (financiën) scherpe keuzes worden gemaakt om de Goudse begroting op orde te houden. Het resultaat is dat volgend jaar nog moet worden bijgepast uit de algemene reserve, maar dat de begroting vanaf 2022 weer sluitend is. Bunnik zei hier trots op te zijn, maar de toon was ook gematigd: “Het is belangrijk om realistisch te zijn”.

De begrotingsproblemen spelen zich voor een groot deel af op het Sociaal Domein, waaronder Wmo en Jeugdzorg vallen. Ook heeft de gemeente te maken met hogere uitgaven en lagere inkomsten ten gevolge van corona. In de lange termijnbegroting gaat de gemeente er echter vanuit dat corona eindig is en dat de gevolgen zich niet tot na 2021 uitstrekken. Extra kosten die wel worden begroot worden volgend jaar geput uit de algemene reserve.

Woonlasten
Meest opvallende wijzigingen zijn wel de woonlasten. De Ozb zal volgend jaar met 13,5% worden verhoogd. Dat is tegen de belofte van het College-akkoord in, weet wethouder Bunnik, maar hij zet er ook een maatregel tegenover. Zo kan door een positieve ontwikkeling van de voorzieningenpot van de rioolheffing daar een verlaging worden doorgevoerd.

Voor een gemiddelde koopwoning (226.000 euro) stijgt de Ozb jaarlijks van 206 naar 244 euro. De rioolheffing van een koopwoning daalt daarentegen van gemiddeld 534 euro naar 500 euro. De Ozb was relatief laag en verhoogt de gemeente nu naar het Nederlands gemiddelde, verdedigt Bunnik de aanpassing. De rioolheffing zit overigens nog ver boven dat gemiddelde.

Geld Rijksoverheid
De tekorten op Jeugdzorg en Wmo houden intussen aan. In Gouda heeft 1 op de 7 kinderen jeugdzorg, het College wil dit verlagen naar 1 op de 8, wat een besparing oplevert van ettelijke miljoenen. Ondanks dergelijke maatregelen in het Sociaal Domein blijft er een tekort overeind op de begroting. Uiteindelijk heeft de gemeente daarom besloten een claim neer te leggen bij het Rijk, vertelt de wethouder: “We hebben eerst zelf gekeken hoe tekorten aan te pakken. Maar we zien dat we structureel geld tekort komen. Daarom vragen we aan het Rijk; ‘kom eens over de brug’”. Met de claim hoopt Gouda het gat van 34,6 miljoen euro te vullen.

Los van dit bedrag wacht de gemeente ook op een bijdrage om de kosten van de coronacrisis mee op te vangen. In een eerdere raadsinformatiebrief schreef zij dat alle gemeenten samen 566 miljoen euro krijgen om te verdelen. Het is nog niet bekend hoe veel en wanneer het geld wordt uitgekeerd, maar het bedrag zal terugvloeien naar de algemene reserve.

Geen glazen bol
Het is geen understatement om te zeggen dat een lange termijnbegroting in tijden van corona ingewikkeld is. “Ik heb geen glazen bol”, grapt de wethouder. De meerjarenbegroting is dan ook niet gericht op een voorspelling van de toekomst, legt hij uit, al heeft de gemeente die wel uitgewerkt in een ‘risicoparagraaf’. Het document is gemaakt ‘op basis van wat de gemeente nu weet’.

De wethouder financiën verwacht eind dit jaar een nieuwe update te kunnen geven van de financiële gevolgen van de coronapandemie voor Gouda: “We houden het continu in de gaten”, zegt hij. 2020 wordt een ander jaar; we lopen anders in de pas dan we hebben gewild”. Zeker tot en met volgend jaar lopen we uit de pas, maar als het aan de meerjarenbegroting ligt trekt dit na 2021 weer bij.

Door Peter Riphagen

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl