Werkzaamheden Rottekade in Zevenhuizen

De onderhoudswerkzaamheden aan de Rottekade in Zuidplas en Rotterdam zijn in volle gang. Sinds eind september wordt een aantal delen van de kade verstevigd met klei. Dat is nodig, omdat uit onderzoek bleek dat de grond in deze delen van de kade niet stevig genoeg was. De werkzaamheden duren naar verwachting tot halverwege april 2021. Kijk voor meer informatie op www.hhsk.nl/rottekade.

Elk jaar voert het hoogheemraadschap aan de hand van het meerjarenonderhoudsprogramma (MJP) onderhoud uit aan de regionale kades (waterkeringen). Zo blijven ze voldoen aan de wettelijke eisen voor de hoogte en breedte van kades. Door het werk aan de kades, beschermt HHSK het achterliggende gebied tegen wateroverlast.

De kades liggen in een gebied waar de bodem deels bestaat uit veen. Veengrond is gevoelig voor inklinking. De kades van de Rotte dalen hierdoor ieder jaar een stukje. Dit is niet goed voor de stabiliteit van de kades. Door de werkzaamheden worden de kades weer voldoende stabiel. Daarmee worden afschuivingen van de kade voorkomen.

Op een aantal plekken langs de kade is de kadehelling aan de polderzijde te ver gezakt. Daarom gaat de aannemer op die plaatsen grond aanbrengen. Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd aan de waterkant of aan de weg. Wel sluit de aannemer op bepaalde momenten delen van de weg af om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

Waar wordt er gewerkt?
De gekleurde vlakken langs de Rottekade in Zevenhuizen, vanaf de Dirk Smitskade tot aan de Rottebanbrug en de gekleurde vlakken langs de Bergse Linker Rottekade in Ommoord, vanaf de Rottebanbrug tot iets voorbij het werkterrein van de A16.

Omwonenden kunnen zich aanmelden voor een omgevingsapp door een berichtje te sturen naar telefoonnummer 06 442 75 596 of mail naar rottedijk@reijmgroepbv.nl. Via de app kan de aannemer omwonenden makkelijk en vlug informeren over de laatste planning en plaats van de werkzaamheden.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met het projectteam door een e-mail te sturen aan werkenaandekade@hhsk.nl. Ook kunt u bellen met het hoogheemraadschap via 010 45 37 200 en vragen naar M. Radema (omgevingsmanager).

Door Louis Bekker