VVD Zuidplas stelt vragen over reconstructie Boslaan – vd Duijnlaan in Zevenhuizen

Zevenhuizen – De reconstructie aan de Boslaan en Van Der Duijnlaan is inmiddels afgerond. Op 23 september 2020 is er een inwonersbijeenkomst geweest. Hier werden inwoners in de gelegenheid gesteld om de voorgestelde plannen van de gemeente te becommentariëren en (andere) ideeën aan te dragen.

Tijdens de bewonersavond, waar VVD-raadslid Leendert Karreman aanwezig was, bleek overduidelijk dat de inwoners graag langs de weg konden blijven parkeren, zoals nu ook het geval was. Op de eerste schetsen van de gemeente zijn hierom ook een aantal aanpassingen aangebracht, ten koste van haakse parkeerplaatsen en ten faveure van zgn. langsparkeerplaatsen.

In gesprek met aanwonenden van de Van der Duijnlaan stelt de VVD een aantal knelpunten vast in de nieuwe situatie. Dit is de aanleiding voor het stellen van onderstaande vragen aan het college van B&W. Zij spreken hierbij de verwachting uit dat kleine aanpassingen in de reconstructie nog aangebracht kunnen worden om de knelpunten op te lossen.

De VVD in Zuidplas wilt graag weten of het klopt dat de Van der Duinlaan smaller is geworden. Ook vragen zij zich af of deze weg nu breed genoeg is voor de hulpdiensten in de wijk.

De foto’s tonen aan dat langsparkeren en haaks parkeren in de nieuwe situatie lastiger is gemaakt dan dat dit in de oude situatie was. Zo is het vanuit enkele haakse parkeerplaatsen onmogelijk uit te draaien, wanneer daar ook langs geparkeerde auto’s staan.

Ook vragen zij waarom er gekozen is voor een versmalling van de weg waardoor het  lastiger wordt gemaakt om te parkeren langs de weg.

De laatste 2 foto’s geven weer dat er ruimte is om de haakse parkeerplaatsen naar achteren te verplaatsen, zodat het haaksparkeren in combinatie met langsparkeren geen problemen geeft.

Het lijkt de VVD voor de verkeersveiligheid en de doorstroming beter om van de Boslaan en de Van der Duijnlaan een éénrichtingsweg te maken., inrijdend vanaf de Burgemeester Boerlaan.