Start bomenplant Rottemeren

In de Bleiswijkse Zoom Zuid is aannemer de Ronde de afgelopen weken begonnen met het planten van bomen, meldt  Ook dit is de Rotte op hun website. Eerder had Recreatieschap Rottemeren opdracht gegeven aan Staatsbosbeheer voor het voorbereiden en aanbesteden van deze werkzaamheden. Vanwege regulier bosonderhoud en de essentaksterfte is er afgelopen zomer flink ingegrepen in de bospercelen van de Bleiswijkse Zoom Zuid en rond de Zevenhuizerplas. Waar grote open plekken zijn ontstaan vanwege de kapwerkzaamheden worden nu de bomen en struiken geplant.

Een paar weken geleden is een grote hoeveelheid bosplantsoen en laanbomen gearriveerd bij de werkschuur van Staatsbosbeheer op de kooilaan in Bleiswijk. Omdat het om veel bomen en struiken gaat worden ze ingekuild in afwachting tot ze geplant worden. Hiermee wordt voorkomen dat de wortels uitdrogen waardoor de plant niet meer levensvatbaar is. Door het plantgoed in een sleuf te zetten met daarop een flinke laag zand worden de wortels op deze manier beschermd tegen droogte en vrieskou.

Ondanks de natte weeromstandigheden schiet het werk al flink op. In de natte grond is het niet makkelijk werken en plantgaten te maken. Wel helpt al dat vocht bij het goed aanslaan van de plant. Rond de kerstdagen ligt het werk stil. In het begin van het nieuwe jaar wordt er dan opnieuw opgestart. Naar verwachting is de Bleiswijkse Zoom Zuid rond half januari klaar. Vervolgens wordt er dan gestart met de aanplant rond de Zevenhuizerplas. Als het meezit zijn die werkzaamheden dan eind februari afgerond.

Er wordt een grote variatie aan soorten bomen en struiken geplant. Daar komen allerlei verschillende insecten en vogels op af. Door regelmatig in te grijpen komt er ook meer verschil in leeftijd in de bossen. Hierdoor verbetert de biodiversiteit en neemt de kans op ziektes af. Het duurt nog wel even voordat er weer een compleet bos staat. Maar binnen een paar jaar zijn er alweer gesloten bosschages die zullen bijdragen aan een grotere soorten rijkdom en natuurbeleving.

De aanpak van essentaksterfte wordt in recreatiebossen en kleibossen in Zuid-Holland gecombineerd met de benodigde kwaliteitsimpuls in deze bosgebieden. De kwaliteitsimpuls betreft de ontwikkeling van deze bossen (omvorming populier, jonge loofbossen met beheerurgentie) en de gewenste impuls in bos en gebiedsbeleving. Op deze manier worden de bossen veiliggesteld voor komende generaties.