ChristenUnie/SGP geeft kleur aan Blue Monday

Zuidplas – Vandaag was het Blue Monday. Volgens een Britse psycholoog een dag waarbij mensen om allerlei redenen somber gestemd zijn. Reden voor ChristenUnie/SGP Zuidplas om kaarten uit de delen bij de winkelcentra in de dorpen van Zuidplas.

Op Blue Monday heeft de fractie van ChristenUnie/SGP in alle dorpen in de gemeente Zuidplas een groot aantal ansichtkaarten uitgedeeld. Juist in deze pittige tijd is de vraag: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen meekomt in gemeente Zuidplas? Hierbij denken we aan mensen die het net wel of net niet redden financieel, maar ook mentaal. Juist zij hebben recht op meer bestaanszekerheid. Maar ook mensen die gewoon hun leven leiden, die weinig van de gemeente Zuidplas nodig hebben.

Lijsttrekker Jan Willem Schuurman: “De dorpen en buurtschappen van Zuidplas krijgen kleur en kracht door de mensen die er wonen, werken en recreëren. Zuidplas krijgt kleur door u en door jou! Juist de kleine dingen zoals een lach of oprechte interesse in een buurtgenoot maken het verschil. Dit kunnen wij allemaal gebruiken, maar ook geven! Ook ChristenUnie/SGP zal zich blijven inzetten voor het omzien naar elkaar. Oftewel; De kracht van… zorg voor elkaar!”