Streep door ‘Plein vol Plezier’

Het geplande Plein vol Plezier op vrijdag 2 september voorafgaand aan het Oogstfeest op 3 september gaat niet door. De vrijwilligersorganisatie is gezwicht onder de ambtelijke regeldruk van de gemeente Zuidplas. Dit blijkt uit vragen die de VVD fractie heeft gesteld aan het college hierover.

De organisatie van het Oogstfeestcomité had het voornemen om de dag/avond voorafgaand aan het Oogstfeest een ‘plein vol plezier’ te organiseren op het plein bij supermarkt Jumbo. Op dit plein zou een kleine kermis voor kinderen moeten komen en een feest met muziek. Helaas heeft het Oogstfeestcomité het initiatief ingetrokken door de regeldruk die (mede vanuit de gemeente) opgelegd wordt. Zij zijn hier, mede gezien alle vrijwillige inzet, erg teleurgesteld over. Zij hebben zich ook bij andere, vergelijkbare evenementen georiënteerd in andere gemeenten. Hier blijken veel zaken anders (soepeler) beoordeeld te worden.

Het oogstfeest op zaterdag 3 september gaat wel door echter voor de 2023 editie is dit onzeker geworden omdat er nieuwe regeldruk en bijkomende kosten dreigen.

De VVD – fractie heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen uitgebreide vragen gesteld aan B&W over het evenementenbeleid en ontwikkelingen in de gemeente Zuidplas. Wordt vervolgd.