Zuidplas frist de lokale democratie op

Zuidplas – Een raadswerkgroep heeft in 2019 en begin 2020 geëxperimenteerd met een aantal mogelijkheden voor meer participatie met de inwoners. Reden was om de lokale democratie te versterken door het verbeteren van de verbinding tussen inwoners en bestuur, waarbij ook de creativiteit en het probleemoplossend vermogen van de inwoners meer zou worden aangesproken.

Het onderzoek heeft zich gericht op ‘afvalscheiding’, omdat dit een herkenbaar thema is tevens op de beleidscyclus met de volgende keuzestadia: agenderen, luisteren en ophalen, definiëren, ontwikkelen debatteren, besluiten, uitvoeren en evalueren.

Voor het onderzoek ‘afvalscheiding’ is gekozen voor ophalen, definiëren en ontwikkelen. De instrumenten waren informatieavonden, Kinderraad en ‘Raad eropuit’. Sociale media werd toegepast, met ook korte video boodschappen van raadsleden en collegeleden.

De monitoring gebeurde door de raadswerkgroep en samengevat is de conclusie: voor de vier informatieavonden met de verwachting van totaal 80-200 inwoners, bleek de interesse minimaal, er kwamen circa 15 inwoners op af. Met als leerpunt dat het thema niet direct gekoppeld kan worden aan de bereidheid van de inwoners om eraan deel te nemen. Ter vergelijk: het thema aardgasvrij trok veel meer inwoners naar de informatieavonden.

De kinderraad was succesvoller, maar dit vraagt veel inzet en expertise om het succes ook te behalen. Bij ‘Raad erop uit’ wordt de kleinschaligheid en directheid (los van de politieke achtergrond) gewaardeerd door raadsleden en inwoners.

Vervolg: De relatie inwoner- overheid is veranderd en vraagt een andere verhouding. Via een motie in november 2019 heeft de gemeenteraad het college aandacht gevraagd om na de zomer 2020 een nieuw beleidskader Participatie op te stellen naar aanleiding van o.a. de leerervaringen. Wegens corona wordt de uitvoering doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2021, dan kunnen ook die leerervaringen meegenomen worden om de verhouding tussen gemeente en inwoners op te frissen.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl