Zuidplas en Cedrah tekenen voor realisatie levensloopbestendige appartementen in Moerkapelle

Zuidplas – De gemeente Zuidplas en initiatiefnemer Cedrah tekenden een anterieure overeenkomst. In de deze overeenkomst staan afspraken over de realisatie van 70 levensloopbestendige appartementen naast het woonzorgcentrum Beth-San in Moerkapelle.

Deze appartementen voorzien in een grote behoefte van de bewoners aan dit type woningen dichtbij (zorg)voorzieningen. De ondertekening van de overeenkomst is een mooie stap voorwaarts in de realisatie van het project Beth San.

Al in 2006 werden er plannen opgesteld voor de herontwikkeling van de woonzorgzone Beth-San. Deze plannen hebben ertoe geleid dat in 2011 het nieuwe woonzorgcentrum Beth-San werd opgeleverd en dat in 2016 de renovatie van 30 sociale huurwoningen voor senioren werd afgerond. De bouw van de 70 levensloopbestendige appartementen op de ontwikkellocatie aan het Kerkplein, betreft de laatste realisatiefase van de woonzorgzone. Om deze woningen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de huidige woonvraag, heeft initiatiefnemer Cedrah een onderzoek uitgevoerd naar de woonbehoefte in Moerkapelle. Hieruit bleek dat er veel behoefte is aan nieuwe appartementen in de vrije sector huur en koop, met zorg en diensten.

Nieuwe duurzame, levensloopbestendige appartementen
De nieuwe appartementen worden gasloos gebouwd en gaan voldoen aan de duurzaamheidseisen uit het bouwbesluit. Alle appartementen worden levensloopbestendig en er zijn liften aanwezig. Op deze manier kunnen bewoners hier lang zelfstandig blijven wonen met, als daar behoefte aan is, vergaande thuiszorg door het naastgelegen woonzorgcentrum. De appartementen bevinden zich in het middeldure en duurdere segment en zijn in lijn met de Woonvisie 2025. 

Wijziging bestemmingsplan
Met het sluiten van de anterieure overeenkomst tussen Cedrah en de gemeente Zuidplas zijn er afspraken vastgelegd en is het kostenverhaal van de gemeente wettelijk geregeld. Om de nieuwe appartementen te kunnen bouwen moet het huidige bestemmingsplan gewijzigd worden. Dit is de volgende stap in het realisatieproces. De oplevering van de appartementen staat gepland in het laatste kwartaal van 2024.