Zuid-Holland krijgt 22 miljoen euro om bodemdaling in te dammen

Zuid-Holland ontvangt 22 miljoen euro van het Rijk om bodemdaling tegen te gaan. De provincie gaat in overleg met de lokaal betrokkenen over de besteding van het bedrag. Het geld komt uit het Veenplan, dat onderdeel is van het Klimaatakkoord.

Voor de 1ste fase is er landelijk € 100 miljoen euro beschikbaar om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan in 2020-2021. Voor de maatregelen in de jaren 2022-2030 is nog eens € 100 miljoen beschikbaar. Het gaat daarbij om de provincies Noord-Holland, Groningen, Friesland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Zij hebben op verzoek van Landbouwminister Carola Schouten een verdeling gemaakt. Bij de verdeling is rekening gehouden met het aantal hectare veenweide dat een provincie heeft en waar de meest kansrijke projecten liggen.

In Zuid-Holland ligt de prioriteit bij de gebieden met de meeste bodemdaling in de Krimpenerwaard, Alblasserwaard en Nieuwkoop. Via aankoop, kavelruil en financiële afwaardering van gronden wordt extensivering *) van de landbouw gerealiseerd, waardoor het grondwaterpeil verhoogd kan worden. En dit komt ook de waterkwaliteit en biodiversiteit ten goede.

*) Extensiveren is een manier van landbouw- en veeteelt waarbij gebruik wordt gemaakt van meer grond per dier, en waarbij dieren meer en langer buiten in de weide kunnen staan. Extensieve landbouw past in de buurt van natuurgebieden. Agrariërs die meer grondgebonden willen worden, minder afhankelijk willen zijn van grondstoffen van buiten het bedrijf of op een andere manier extensiever willen werken hebben meer grond nodig.

Bodemdaling van veengrond en veen dat oxideert door verdroging zorgt voor CO2-uitstoot. Vandaar dat het Rijk flink inzet op projecten die bodemdaling voorkomen. In alle veenweidegebieden lopen projecten. In het Veenplan is opgenomen dat de provincies in 2030 een reductie van 1Mton CO2 realiseren.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl