VVD Zuidplas stelt vragen over ‘Bereikbare’ koopwoningen

Zuidplas – De bouw van het Koningskwartier gaat in volle vaart verder. Hiermee neemt gemeente Zuidplas haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren in het terugdringen van het woningtekort en het ‘bouwen naar behoefte’.

Een van de behoeften is het bouwen van goedkopere koopwoningen voor starters en mensen die qua inkomen niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en moeilijk een koopwoning gefinancierd krijgen. Om aan deze behoefte gehoor te geven zijn 22 zgn. ‘bereikbare’ koopwoningen opgenomen in het project.

Voor deze ‘bereikbare’ koopwoningen zijn toewijzingscriteria opgesteld. In de inschrijfvoorwaarden stond het volgende:

U koopt het huis voor een vaste prijs van € 225.000 V.O.N inclusief de terugkoopregeling met antispeculatiebeding. Inschrijvers voor de betaalbare koopwoningen met terugkoopregeling en antispeculatiebeding komen uitsluitend in aanmerking als ze kunnen aan tonen dat zij aan de volgende voorwaarde voldoen:

 1. U bent koopstarter op de woningmarkt indien u*;
  1. momenteel thuiswonend bent of u heeft geen zelfstandige woonruimte.
  2. een huurwoning achterlaat.

*Dit dient in een later stadium te kunnen worden aangetoond door middel van het indienen van een huurcontract of thuiswonende gegevens via mijnoverheid.nl.

Over de toewijzing, terugkoopregeling en gesubsidieerde korting heeft VVD Zuidplas de volgende vragen gesteld:

 1. Hoeveel inschrijvingen zijn er binnengekomen op de gesubsidieerde koopwoningen?
 2. Hoeveel woningen zijn er toegewezen aan inwoners binnen Zevenhuizen en/of Zuidplas?
 3. Is de terugkoopregeling eeuwigdurend en hoe wordt dat geborgd?

De ‘bereikbare’ koopwoningen worden neergezet met een woonoppervlakte van zo’n 133-142 m2 en een perceelgrootte van 121-193m2. De woningen hebben een taxatiewaarde van € 375.000 en worden aangeboden voor € 225.000, derhalve een korting van € 150.000. Met recht een lot uit de loterij voor wie de toewijzing krijgt.

Hierbij stelt de VVD Zuidplas de volgende vragen:

 1. Waarom is er gekozen voor deze woonoppervlakten en perceelgroottes?
 2. Stel dat er was gekozen voor woningen met een kleinere woonoppervlakte en/of op een kleiner perceel. Bent u in dat geval van mening dat:

  A: de vraag onverminderd groot was geweest?
  B: de prijs van € 225.000 nog steeds lager dan marktconform was geweest?
  C: er wellicht meer van dergelijke woningen gebouwd hadden kunnen worden?
  D: er minder korting op de taxatiewaarde gegeven had kunnen worden?