Slachterij T. Boer grootste werkgever in Zuidplas

Zuidplas –  Met meer dan een eeuw ervaring realiseert Slachterij T.Boer met traditioneel vakmanschap een slachting en verwerking van gemiddeld 8.000 kalveren per week, waarvan 7.000 melkgevoerde kalveren en 1.000 Vitender ( z.g. jong rosé kalfsvlees).

In 1885 werd de slachterij aan de ’s-Gravenweg 114 in het destijds landelijke dorpje Nieuwerkerk aan den IJssel opgericht als slachterij voor kalveren en lammeren. Gaandeweg groeide de slachterij tot 1945 en ontplooide ook eigen vervoer naar binnen- en buitenland. Van 1970 t/m 1975  investeerde het bedrijf in koelcellen, een slachtlijn en kantoren en nam de omvang toe aan de ’s-Gravenweg. In 1985 werd het 100 jarig bestaan gevierd en van 1986 t/m 1990 werd wederom geïnvesteerd in een nieuwe slachtlijn en een verwerkings- en vacumeerafdeling. De expeditie en het kantoor werd uitgebreid en het proces werd geautomatiseerd. . In 1990 kreeg T.Boer en Zonen BV het predicaat Hofleverancier.  Gaandeweg bleek ook de ’s-Gravenweg niet meer geschikt voor aan- en afvoer van de kalveren en dus werd er een toegang gemaakt voor de vrachtauto’s aan de Schielandweg (N219)

In 1997 werd gestopt met de slacht van lammeren en volledig overgegaan tot specialisatie van het slachten van kalveren. In het jaar 2000 werd de Coolstore annex distributiecentrum bij Kortenoord aan de ‘s-Gravenweg 350 in gebruik genomen. De jaren erna is de Coolstore verder uitgebouwd met o.a. een verpakkingsunit.

Gaandeweg is het bedrijf gegroeid aan de ’s-Gravenweg, één van de laatste aanpassingen paste niet meer naast het gebouw, dus toen is besloten voor een ondergrondse uitbreiding van de hoofdvestiging. Het bedrijfsproces werd steeds verder geoptimaliseerd om aan veranderende klantwensen en strenge regels omtrent voedselveiligheid te kunnen voldoen.

Voorheen werden grote stukken ‘in de been’ vervoerd naar vleesverwerkingsbedrijven, maar  Boer ging steeds meer zelf uitbenen en verwerken naar ‘ klaar verpakte’ vleeswaren  voor de grote supermarktketens. Jaarlijks worden er bij Boer ongeveer 400.000 kalveren geslacht, dagelijks is dat circa 1.500 stuks. Voor het verwerken van vlees is het noodzakelijk dat het goed is afgekoeld, en daarom was er meer ruimte nodig in de kelder, zodat het vlees daar (bij elkaar gesorteerd op herkomst en kwaliteit) langer kan hangen om verder af te koelen.

De uitbreiding van de kelder werd door de gemeenteraad van Zuidplas in 2015 gezien als indrukwekkende plannen. De kavel naast de slachterij was door Boer aangekocht en het huisje daar werd gesloopt. Er kwam een diepe bouwput, waarin een kelder werd gemaakt van 17,5 bij 56 meter. De uitdaging van het plan zat in het bouwproces om de omgeving zo min mogelijk te belasten gedurende de te verwachten anderhalf jaar bouwtijd. Dat de werkzaamheden toch overlast hebben veroorzaakt, blijkt uit signalen die naastliggende bewoners hebben gegeven over verzakking van hun woningen, met name ook via sociale media. Gevreesd word dat dit nog een lange juridische strijd gaat worden.

Daarmee komt zo langzamerhand de vraag of het T.Boer Slachterijbedrijf niet te groot wordt voor de ’s-Gravenweg met zijn uitgesproken landelijke karakter en waar steeds meer kavels gevuld worden met grote en mooie villa’s en er geen plaats meer lijkt te zijn voor de industrie.

Door corona zijn slachterijen elders in het land in opspraak gekomen, mede omdat de arbeidskrachten door slachterijen massaal uit het buitenland worden gehaald, voornamelijk via uitzendbureaus. Al jaren regent het klachten over hun arbeidsomstandigheden en behandeling in sommige delen van Nederland. Reden voor de woordvoerder van de

VanDrie Group, waartoe slachterij Boer in Nieuwerkerk behoort, om begin juni te laten weten dat van alle medewerkers van het bedrijf de temperatuur wordt gemeten en dat er in de  productielijnen aanpassingen zijn gedaan, zodat werknemers zoveel mogelijk afstand van elkaar kunnen houden. Ook stelde de woordvoerder dat Boer relatief veel vaste medewerkers heeft en vooral rond de feestdagen met inleenkrachten werkt en dat het ziekteverzuim in het bedrijf op dat moment niet afweek ten opzichte van het verzuim in dezelfde periode vorig jaar. Vanwege het teruglopen van de productie door corona (minder werk) kan men zich afvragen of deze vergelijking van beide periodes wel opgaat.

Corona heeft er voor gezorgd dat Slachterij T.Boer een beroep moest doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en Boer kreeg van deze overheidsregeling ruim 947.000 euro toebedeeld om de salarissen door te kunnen betalen in coronatijd.

Uit onderzoek is gebleken dat het werk van een slachter tot de gevaarlijke beroepen behoord en risico’s met zich meebrengt, zoals b.v. lichamelijke verwondingen. Maar ook psychisch kan het invloed hebben op de geestelijke gezondheid van mensen, vanwege het feit dat ze de directe reden zijn voor het trauma van een ander wezen. Vandaar dat veel Nederlanders niet meer voor dit beroep kiezen en de slachterijen in Nederland een beroep moeten doen op werknemers uit b.v. Oost-Europese landen.

IN 2018 kreeg de VanDrie Group als eerste bedrijf een goedkeuring als Europese kalfsvleesproducent om kalfsvleesproducten naar China te mogen exporteren. In 2019 waren de Nederlandse kalfsvlees producten van de VanDrie Group in Beijing en Shanghai te verkrijgen en werd er daar volop gewerkt om de bekendheid van het product kalfsvlees in China te vergroten. Door corona is de opbouw naar deze afzetmarkt gestagneerd en zal deze pas weer op gang komen als China vertrouwen krijgt in de maatregelen die de Nederlandse slachterijen en vleesbedrijven hebben genomen om het risico op Covid-19 besmettingen te voorkomen, pas dan kan de export naar China worden hersteld en worden uitgebreid.

In 2019 is de strategie van de VanDrie Group herzien en bestaat nu uit vijf hoofdpijlers, te weten: de marktpositie, duurzaamheid, diergezondheid en dieren welzijn, voedselveiligheid en goed werkgeverschap. De VanDrie Group richt zich op kringlooplandbouw, te beginnen bij het kopen van kalveren uit de melkveehouderij die niet geschikt zijn voor de vervanging van de melkveestapel. Alle delen van het kalf worden gebruikt, dus vlees, organen, mest, bloed, vel en andere bijproducten. Naast deze producten blijft er weinig over, hetgeen dat overblijft gaat naar een destructor en wordt daar omgezet in groene stroom.

Kalfsvlees wordt grotendeels geëxporteerd, want Nederlanders eten gemiddeld slechts ca 1,3 kilo kalfsvlees per jaar per persoon. Uit onderzoek is gebleken dat Nederlanders kalfsvlees eten ‘zielig’ vinden, zodoende gaat minstens 95 procent van het Nederlandse kalfsvlees de grens over, met name in Frankrijk en Italië wordt het graag gegeten.

Van de 1500 kalveren die dagelijks over de Schielandweg (N219) naar slachterij T.Boer aan de ’s-Gravenweg worden aangevoerd, blijft dus maar een klein percentage in Nederland.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl