Rioolwater van 10 miljoen Nederlanders wordt onderzocht op het coronavirus

Foto: Unie van waterschappen

Het RIVM onderzoekt sinds april rioolwatermonsters van rioolwaterzuiveringsinstallaties op de aanwezigheid van het coronavirus, want het virus komt met de ontlasting van mensen in het rioolwater terecht.

Op deze wijze controleren RIVM en de Waterschappen momenteel al ca 10 miljoen mensen op de aanwezigheid van het coronavirus, dus ruimschoots meer dan de helft van het aantal inwoners in Nederland. Wekelijks ontvangt het RIVM van de Waterschappen rioolwatermonsters (o.a. met corona virusdeeltjes), afkomstig van circa 80 locaties in Nederland. De resultaten van het RIVM onderzoek zijn te vinden op het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Voor het landelijke cijfer wordt uitgegaan van het totaal aantal virusdeeltjes dat wordt aangetroffen in een week, gedeeld door het totaal aantal locaties waar de data van afkomstig is. In de afgelopen periode is het aantal meetpunten waar het RIVM rioolwater onderzoekt uitgebreid van 29 naar 80, vanaf september wordt het aantal meetpunten verder uitgebreid naar meer dan 300. Het RIVM, het ministerie en de waterschappen zijn daarover in gesprek.

De waterschappen nemen de monsters op hun rioolwaterzuiveringsinstallaties en stellen ze  beschikbaar aan het RIVM. Het RIVM doet de analyses van de rioolwatermonsters en interpreteren de gegevens en bepaalt via wetenschappelijke onderbouwing wat nodig is om de corona-trend goed in beeld te brengen. De Waterschappen leveren zo een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van het coronavirus. Meer informatie zie RIVM

Door Louis Bekker                                 

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl