Raad beslist op 1 december over ontheffing voor Wethouder Jan Hordijk

Zuidplas – Het College stelt op 1 december de Raad voor om de ontheffing aan wethouder Jan Hordijk van de verplichting om ingezetene van de gemeente Zuidplas te zijn met 1 jaar te verlengen. Hordijk had tot 10 december 2020 ontheffing, omdat hij in 2018 zijn woning in Nieuwerkerk aan den IJssel had verkocht en sindsdien een woning had gehuurd buiten de gemeentegrenzen. De heer Hordijk heeft in augustus dit jaar een woning gekocht buiten de gemeentegrenzen van Zuidplas.

In 2018 en 2019 heeft de heer Hordijk al twee keer ontheffing gekregen van de verplichting ingezetene te zijn van de gemeente Zuidplas. Die ontheffing heeft hij onder meer gekregen omdat hij aangaf de intentie te hebben om weer in de gemeente Zuidplas te gaan wonen. De heer Hordijk heeft gedurende de periode van de ontheffingen naar geschikte woonruimte in de gemeente Zuidplas gezocht.

Dit is ondanks de vele nieuwbouw in Zuidplas toch niet gelukt. Buiten de gemeentegrenzen is het  voor de heer Hordijk en zijn vrouw wel gelukt om een geschikte koopwoning te vinden. Het College stelt voor om de ontheffing voor de heer Hordijk met de maximale termijn te verlengen tot 10 december 2021.

Volgens het college is de heer Hordijk bij diverse nog lopende projecten betrokken en gezien de aard en de fase waarin deze projecten zich bevinden is het van belang voor de bestuurlijke continuïteit dat de heer Hordijk hierbij betrokken blijft. De heer Hordijk geeft zelf aan ook betrokken te willen blijven bij de lopende projecten.

De Gemeentewet schrijft echter voor dat wethouders ingezetene moeten zijn van de gemeente waar zij wethouder zijn. De gemeenteraad kan op grond van het bepaalde in artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet voor maximaal een jaar ontheffing verlenen van deze verplichting. In bijzondere gevallen kan de ontheffing worden verlengd.

De Gemeenteraad gaat op 1 december beslissen of deze definitieve verhuizing van de heer Hordijk naar buiten de gemeentegrenzen en het belang van de inzet van de heer Hordijk voor de lopende projecten onder de bijzondere gevallen geschaard gaat worden of niet.

Quote van Jan Hordijk: “Ik vind Zuidplas een leuke gemeente waar leuke mensen wonen. Het dorpse karakter van de diverse kernen spreekt mij aan. Naast mijn “gewone” portefeuilles ben ik ook dorpswethouder van Moerkapelle, Zevenhuizen en Oud Verlaat en ben ik loco burgemeester. In die functies spreek ik vaak met inwoners en dat ervaar ik over het algemeen als zeer prettig”. Maar tussen de inwoners van Zuidplas wonen, is niet de uiteindelijke keus geworden van Jan Hordijk en zijn vrouw.

Door Louis Bekker