PvdA/GroenLinks Zuidplas begint 2021 met veel vragen

De PvdA/GroenLinks heeft het college in het nieuwe jaar aan het werk gezet met een viertal technische vragen: de fractie vindt dat ze al een aantal keren is verrast door een grotere toename van het aantal leerlingen in de basisscholen in Zuidplas. Met als gevolg een confrontatie achteraf met investeringen die noodzakelijk zijn.

De fractie heeft om een beter beeld gevraagd over de ontwikkeling van het aantal leerlingen op de basisscholen om ervoor te zorgen dat er niet meer achteraf ‘gerepareerd’ hoeft te worden. Daarom vraagt de fractie aan het college om een overzicht met de opbouw van alle afzonderlijke basisscholen in Zuidplas van alle groepen per 1 oktober 2018, 2019 en 2020, op te vragen bij de besturen van de bassischolen in Zuidplas. En aanvullend welke scholen in het schooljaar 2019/2020 een groeitelling*) hebben gehad.

*)Een groeitelling in het onderwijs kan leiden tot een aanvullende bekostiging voor personeel.

Vervolgens geeft de PvdA/GroenLinks Zuidplas aan dat er op veel gebieden bouwplannen zijn binnen de gemeente. De fractie wil graag een goed totaalbeeld en verzoekt het college om de voorgenomen plannen te arceren in een gebiedskaartje van de gemeente en aan te geven middels een uitleg wat voor planvorming er op die plekken speelt. Uitgezonderd hierop zijn de ontwikkelingen van het middengebied.

De PvdA/GroenLinks Zuidplas heeft van ondernemers en inwoners vernomen dat er gesprekken gaan over de ontwikkeling van Zevenhuizen. Daarbij gaat het over het vertrekken van winkels, de ontwikkeling van nieuwe winkels en ook de ontwikkeling van woningbouw. PvdA/GroenLinks vraagt het college om een beeld te schetsen hoe de gemeente in deze gesprekken participeert en de fractie een beeld te geven wat dit voor Zevenhuizen gaat betekenen.

In 2020 zouden de plannen voor een veiliger kruispunt Noordelijke Dwarsweg/Burgemeester Klinkhamerweg worden gerealiseerd. Het college heeft de raad geïnformeerd over een uitstel van deze plannen. De fractie vraagt het college nu wanneer dit nu wel gerealiseerd gaat worden.

Daarnaast vraagt de fractie van PvdA/GroenLinks aandacht voor het steeds harder rijden van auto’s op de Noordelijke Dwarsweg. In het afgelopen jaar is er veel verkeersmeubilair kapot gereden, zoals vangrails en lantaarnpalen. Deze zijn, soms na vaak reclameren, vervangen, maar zijn een signaal dat er veel te hard wordt gereden. Ook worden er geregeld huisdieren aangereden. Voor veel automobilisten zijn de stoplichten bij het tunneltje, wanneer deze op oranje, dan wel rood staan, aanleiding om bij benadering ervan met extra vaart, toch door te rijden. De PvdA/GroenLinks fractie verzoekt het college om aan beide zijden een verkeersdrempel aan te laten brengen, gelijk aan die bij de tunnel van de Bredeweg richting Moordrecht.

Door Louis Bekker