PvdA/GroenLinks stelt vragen over wateroverlast

Zuidplas – Wateroverlast zoals ten gevolge van hevige neerslag is vaak heel lokaal van aard, zoals afgelopen weekend bij onze buren; in Waddinxveen is een voormalig kantoorgebouw van een energiemaatschappij gelegen aan de Limaweg 51 ontruimd en 54 bewoners hebben hun woningen uit veiligheidsoverwegingen moeten verlaten.

Het water drong door tot drie van de vier bouwlagen van het complex en de brandweer vond de situatie te gevaarlijk en besloot te ontruimen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. ”Om deze toestanden te slim af te zijn en op een effectieve manier te bestrijden, is behalve betrouwbare en gedetailleerde informatie over de bouw en werking van het watersysteem, robuuste plan van aanpak nodig” vertelt Sepideh Pouwels, raadslid van PvdA/GroenLinks

De partij uit Zuidplas heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld. Ze vragen of het college een overzicht kan geven van de maatregelen die de gemeente onderneemt om onze dorpen klimaatbestendig te maken. De vraag is ook of er een QuickScan is gemaakt voor de gemeente Zuidplas en als dat zo is, hoe luidt de ambitie?

Hieronder vind je alle vragen van PvdA/GroenLinks:

  1. Verharding maakt onze dorpen kwetsbaar voor symptomen van klimaatverandering, zoals hitte en extreme regenval. Kan het college een overzicht geven van de maatregelen die de gemeente onderneemt om onze dorpen klimaatbestendig te maken?

 

  1. Is er een ambitie of QuickScan voor onze gemeente m.b.t wateroverlast vast gesteld? Zo ja, hoe luidt deze ambitie of plan? Zo nee, waarom is die er niet? Is het college voornemens een ambitie vast te stellen, zoals veel andere gemeentes dat hebben gedaan? Is er een concrete beleids- en actieplan Wateroverlast Zuidplas?

 

  1. De raad te informeren over een eventuele Quick-scan wateroverlast (door regenbuien ten gevolge van de klimaatverandering) en de mogelijke aanbevelingen, maatregelen of scenario’s om toekomstige wateroverlast te voorkomen?

 

  1. Het aantal en de aard van de meldingen in 2019, 2020 en 2021 (tot en met juni) over dit onderwerp in de gemeente Zuidplas?

 

  1. Zijn de maatregelen wel doelmatig, bv m.b.t. het vijfde dorp? Want als we klaar zijn is er nog steeds kans op schade door een extreme bui?

 

  1. Zijn er buurten of gebouwen met achterstallig onderhoud en of risico’s, wat kan de gemeente hieraan doen?

 

  1. Is er een plan/noodopvang voor de bewoners, wanneer hun woning onbewoonbaar is verklaard? Wat voor mogelijkheden, beperkingen en plichten kent onze gemeente hierin? Weten onze bewoners instanties te bereiken? Is er een noodloket waar ze zich kunnen melden?