Maatregelen naar aanleiding van geplaatste video’s

Zuidplas – Op social mediakanalen zijn video’s geplaatst waarop seksuele handelingen van personen in het gemeentehuis zichtbaar zouden zijn. De gebeurtenissen met betrekking tot de geplaatste video’s hebben enorme impact op de gemeentelijke organisatie als geheel en in het bijzonder op het team handhaving. Het college van burgemeester en wethouders neemt de situatie uiterst serieus en heeft direct maatregelen getroffen. Deze worden in dit persbericht toegelicht.

Maatregelen en consequenties
De volgende maatregelen zijn getroffen en / of worden de komende periode nog getroffen.

  1. De gemeentesecretaris heeft naast het interne onderzoek een extern bureau opdracht gegeven een onderzoek te starten. Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, wordt hierover gecommuniceerd. Het kan nu nog niet gezegd worden wanneer de resultaten bekend zijn. Dit kan nog geruime tijd duren, gezien de aard en complexiteit van het onderzoek.
  2. Op één van de filmpjes zijn twee medewerkers van de gemeente herkenbaar in beeld gebracht.Met de betreffende medewerkers is een gesprek geweest. Voor beide medewerkers geldt dat zij als ordemaatregel geschorst zijn lopende dit onderzoek. Het onderzoek moet mede uitwijzen wat hun betrokkenheid was.
  3. Met het team handhaving zijn afspraken gemaakt over hun inzet. Daarboven heeft de gemeente Zuidplas afspraken gemaakt met het politieteam Waddinxveen-Zuidplas om extra inzet te plegen op het gebied van handhaving. Omdat de situatie een enorme impact heeft op het team handhaving is de gemeente ook in gesprek met het team om te kijken wat er nodig is voor het goed functioneren van het team nu en in de toekomst. Daarnaast brengt de gemeente in beeld welke capaciteit nodig is om het team handhaving op sterkte te houden. Diverse omliggende gemeenten hebben hun hulp aangeboden.
  4. De financiële gevolgen van de genomen maatregelen met betrekking tot deze situatie zullen in beeld worden gebracht en bij de najaarsnota worden verwerkt

Vervolg
Zodra de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, wordt daarover gecommuniceerd. Zoals aangegeven kan dit nog geruime tijd duren.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl