Kindergemeenteraad Zuidplas kiest een plan

Screenshot: Louis Bekker

Zuidplas – Op woensdag 13 januari kwam de kindergemeenteraad van schooljaar 2020-2021 digitaal bijeen om elkaars plannen aan te horen en samen democratisch te kiezen voor één plan om dit jaar te gaan uitvoeren. Voor dit plan stelt de Gemeente via Wethouder Jan Verbeek een bedrag beschikbaar van ca € 5.200,- Voor de Kindergemeenteraad in totaal is een bedrag van € 8.000,- beschikbaar dit jaar. Dertien plannen werden er gepresenteerd, ieder had daarbij met powerpoint een presentatie gemaakt, die door de meesten met veel enthousiasme werd toegelicht.

De vergadering werd geleid door kinderburgemeester Anna Lamot, hetgeen haar heel goed af ging. De ideeën van de raadsleden waren volgens de wethouder van hoog niveau en gingen onder andere over het helpen van gehandicapte kinderen, een kinderspeeltuin, recyclen van mobieltjes, Honey Highways, meer kleinschalige voetbalveldjes, milieu bewuster gaan leven, elektrische deelfietsen, veiliger routes naar school en meer prullenbakken.

Na de presentaties werd er gestemd door de raadsleden en koos de jury onder leiding van wethouder jan Verbeek de vijf beste ideeën, waarbij ook gelet werd op haalbaarheid.

De vijf beste plannen/ideeën waren van Zoë, Resa, Saar, Roos en Timo en gingen over bloemen zaaien langs de wegen (Honey highways) voor het behoud van de bijen, speeltuin voor gehandicapten, een moestuintje bij elke basisschool en meer routes naar school veilig maken.

Het winnende plan/idee was van Roos (Keijzerschool in Moerkapelle) en dat gaat over het ophalen van kleding, voedsel enz. bij de inwoners van Zuidplas en dat dan verdelen over andere inwoners die het in deze tijden nodig hebben. Al of niet veroorzaakt door corona. Ook het samenwerken met de ‘stichting Zuidplas Helpt’ werd aangestipt in het plan.

Reactie van wethouder Jan Verbeek, een mooi plan waar ieder kind op de bassischolen in Zuidplas aan mee kan doen. Waarop Kinderburgemeester Anna Lamot het plan definitief voor de kindergemeenteraad bevestigde en de vergadering beëindigde.

Door Louis Bekker