Jaap Smit pleit voor ‘restauratie en innovatie’

‘Er liggen kansen te over in deze provincie. Investeren in Zuid-Holland is ook investeren in Nederland.’ Dat zegt commissaris van de Koning Jaap Smit in zijn (digitale) nieuwjaarstoespraak. Hij wijst erop dat in Zuid-Holland overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen een indrukwekkende groeiagenda hebben opgesteld. Daarmee wordt aanspraak gemaakt op een substantieel deel van het groeifonds dat het Rijk onlangs instelde. Smit: ‘Innovatie staat daarbij centraal: nieuwe verdienmodellen, nieuwe banen, nieuwe technieken, nieuwe verhoudingen. Centra van technische innovaties op het gebied van life science, quantumtechnologie, waterstofontwikkelingen, bioscience, space, het is er allemaal in Zuid-Holland.’ In zijn nieuwjaarstoespraak pleit Jaap Smit voor een fundamentele herbezinning op de relatie tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid. Daarbij wijst hij ook op de situatie in de Verenigde Staten.

Verkiezingen
Jaap Smit noemt Zuid-Holland een complexe en belangrijke provincie, waarin de uitdagingen van deze tijd ‘als in geen andere provincie’ worden gevoeld. ‘Te gemakkelijk wordt ervan uitgegaan dat het bij ons wel goed zit en gaat en dat aandacht van het Rijk en de Tweede Kamer voor onze provincie minder noodzakelijk lijkt, maar we moeten niet vergeten dat hier bijna een kwart van ons bruto nationaal product wordt verdiend en daar profiteert de hele samenleving van,’ aldus Smit. Nu de landelijke verkiezingen eraan komen, wijst hij op de belangrijke rol van Zuid-Hollandse volksvertegenwoordigers bij het waarmaken van de gezamenlijke ambities van overheid, bedrijven en kennisinstellingen in de provincie. De commissaris: ‘Wij richten onze aandacht op ‘onze volksvertegenwoordigers’ die straks in het nieuwe parlement zullen zitten. Want, om mijn motto van vorig jaar te parafraseren: ‘als het goed gaat met Zuid-Holland, dan gaat het goed met ons land’.

Mouwen opstropen
In zijn nieuwjaarstoespraak gaat Jaap Smit (uiteraard) niet voorbij aan de heersende coronacrisis. Hij spreekt over aanpassen, inschikken en je dingen laten gezeggen, ‘omdat deze gezondheidscrisis dat van ons vraagt.’ Volgens de commissaris is de enige manier om daarin als samenleving overeind te blijven ‘je solidair met elkaar verklaren en luisteren naar hen die verstand van zaken hebben en namens ons allen de verantwoordelijkheid hebben om dit land door die storm te loodsen.’ Jaap Smit spreekt de hoop uit dat met de komst van de vaccins het einde van de pandemie in zicht komt. ‘Als we ervan af willen dan betekent dat letterlijk de mouwen opstropen en daarmee bescherming voor jezelf en je omgeving bevorderen.’

Restauratie
Volgens Jaap Smit is het niet alleen de coronacrisis die een aantal zaken in onze samenleving blootlegt. ‘We staan voor enorme uitdagingen die de komende jaren veel van ons allemaal zullen vragen: de klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de migratiecrisis, de woningbouwcrisis en niet in de laatste plaats de crisis in de relatie tussen de burger en de overheid zoals die duidelijk werd in wat wij noemen de toeslagenaffaire.’ Deze tijd vraagt om een fundamentele herbezinning op de relatie tussen ons als burgers onderling en de relatie tussen overheid en de burger, aldus Smit. De commissaris stelt daarbij fundamentele vragen: wat betekent democratie, wat betekent individuele vrijheid en verantwoordelijkheid voor elkaar, wat betekent ‘bevoegd gezag’, wat betekent solidariteit? En wat betekent het wanneer in het grootste en machtigste democratische land van de wereld uitslagen van verkiezingen in twijfel worden getrokken. ‘Daar werd deze week weer een hoofdstuk aan toegevoegd,’ aldus Smit. Hij pleit in dit verband voor ‘restauratie’. ‘Niet een verlangen naar vroegere tijden, maar wel de noodzaak om op zoek te gaan naar de kernwaarden in onze samenleving.’ Volgens Jaap Smit lijken restauratie en innovatie elkaar tegen te spreken, maar is dat niet het geval. ‘Willen we de toekomst vol veranderingen en razendsnelle ontwikkelingen aankunnen, dan hebben we een stevig fundament nodig waarop wij elkaar kunnen vinden en aanspreken. Dat is waarom restauratie en innovatie beide van groot belang zijn.’