Is het Françoisviaduct nog wel veilig?

Foto: Louis Bekker

Nieuwerkerk – Het Françoisviaduct in Nieuwerkerk aan den IJssel is een belangrijke ontsluiting tussen de N219 en het achterliggende gebied langs de Hollandse IJssel, voornamelijk richting Moordrecht. Tijdens onderhoudswerkzaamheden afgelopen jaar zijn onverwacht bewegingen in het Françoisviaduct geconstateerd.

Er zijn verkeersmaatregelen getroffen om de snelheid te beperken, omdat het viaduct in de jaren ‘60 is gebouwd en het regelmatig relatief zwaar belast wordt. Het object(viaduct en brug) is in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Zuidplas.

In 2019 zijn werkzaamheden uitgevoerd aan het bewegingswerk, de opleggingen en het besturingssysteem van het beweegbare deel van het viaduct. Tijdens deze werkzaamheden is gesignaleerd dat er in de (statische) landhoofden van het beweegbare deel beweging zit. Vanwege de verkeersbelastingen en het belang van het viaduct is er vervolgens gestart met maandelijkse controlemetingen. Deze metingen gaven tot juli 2020 geen aanleiding tot zorg aangezien de verplaatsingen die gemeten werden hooguit enkele millimeters waren. Uit de metingen van juli bleken verplaatsingen tot 22 millimeter die in augustus bevestigd werden toen nog grotere verplaatsingen gemeten werden.

Op verzoek van de gemeente Zuidplas heeft het bureau Antea een onderzoek uitgevoerd  en geconcludeerd dat er geen veiligheidsrisico’s zijn en het bureau heeft drie aanbevelingen gedaan:

  • Dwing een lagere snelheid af voor het vrachtverkeer
  • Reinig voegen en dilataties (uitzetvoegen) om de werking te waarborgen
  • Voer nader onderzoek uit naar de bewegingen

Deze acties zijn door de gemeente intussen uitgevoerd of zijn in gang gezet.

Door Louis Bekker