Gevaarlijk en slecht wegdek op de Groenendijk langs de Hollandse IJssel

Foto: Louis Bekker

Zuidplas – Het wegdek van de Groenendijk is in heel slechte staat, met name het deel tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel over een lengte van 3,4 kilometer.

Uit een milieu- en funderingsonderzoek is gebleken dat het gehele weglichaam vervangen moet gaan worden. De gemeente Zuidplas geeft aan dat de uitvoering ervan in het vierde kwartaal van 2020 is gepland.

De kwaliteit is dermate slecht dat de gemeente tot die tijd besloten heeft om de Groenendijk ‘veilig te stellen’. Daarom zijn er op de Groenendijk lange freesvlakken, liggen er veel plakken asfalt en zijn er restanten van stenen gebruikt om e.e.a. op te vullen.

Door mede veel verkeersmaatregelen te treffen, zoals het plaatsen van verkeersborden en 30km maatregelen om met name het fiets- en bromfietsverkeer veilig over de Groenendijk te kunnen laten rijden, probeert de gemeente de tijd te overbruggen tot en met de geplande reconstructie, eind dit jaar.

Intussen is het voor met name het ‘langzame’ verkeer, zoals wandelaars, (race)fietsers extra uitkijken deze zomer op de Groenendijk.  En voor de gemeente is het als wegbeheerder zaak om de weg regelmatig te monitoren en voldoende maatregelen te blijven toepassen om ongelukken en eventuele schadeclaims van passanten te voorkomen.

De dijk is de verantwoording van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), de afgelopen paar jaar is de berm van de dijk door HHSK  opgehoogd met klei en is het talud voorzien van de juiste afmetingen. Dit was nodig omdat de dijk niet meer aan de huidige vereiste hoogte en afmetingen bleek te voldoen. De weg op de dijk is de verantwoording van de Gemeente Zuidplas.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl