Eerste beelden en verwachtingen van de Zuid-Hollandse economie

Het aantal faillissementen in Zuid-Holland is in de eerste vier maanden van 2020 met 11% toegenomen t.o.v. een jaar eerder. Dit meldt Coronamonitor Zuid-Holland. Uit data van het UWV blijkt dat het aantal lopende WW-uitkeringen in Zuid-Holland 16,5% hoger ligt dan een jaar eerder. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in de eerste vier maanden 60,1% toe t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van de eerste 11 weken van 2020, is het gemiddeld aantal vacatures in week 15 t/m 17 in Zuid-Holland met 22% afgenomen.

Verwachtingen: De regionalisering van de Centraal Planbureau (CPB) scenario’s laat zien dat hoewel de Zuid-Hollandse economie fors zal krimpen, de krimp achterblijft bij de krimp van de Nederlandse economie als geheel.

De verwachting is dat de Zuid-Hollandse economie en het Zuid-Hollandse arbeidsvolume respectievelijk 6,75% en 5,5% zullen krimpen (Nederland als geheel krimpt 7,25% en 6,5%). (Een relatieve oververtegenwoordiging van de sectoren zorg en overheid in Zuid-Holland is hiervoor een belangrijke verklaring).

Rabobank verwacht dat de sectorstructuur en minder sterk aanwezige agglomeratie-en clustervoordelen ervoor zorgen dat Zuid-Holland niet bovengemiddeld gevoelig is voor de economische gevolgen van de corona crisis.

De verschillen tussen sectoren zijn echter groot. Juist de export en de dienstensector worden stevig geraakt. Deze in Zuid-Holland bovengemiddeld sterke sectoren leverden in eerdere voorspellingen een grote bijdrage aan de verwachte groei van de regio.

ING schat dat het tot minimaal eind 2020 duurt voordat de meeste sectoren terug zijn op hun oude niveau. Als het virus in de herfst terugkomt, duurt herstel langer. Van de Zuid-Hollandse bedrijven vreest 46% voor het voortbestaan als de crisis langer dan 6 maanden duurt. Bijna driekwart van de Zuid-Hollandse bedrijven verwacht een omzetverlies.

De komende periode wordt de Corona monitor Zuid-Holland regelmatig vernieuwd, wanneer er nieuwe feiten en cijfers voor handen zijn. Gelet op de snelle ontwikkelingen en de beperkte toegang tot actuele cijfers, spreekt het voor zich dat de analyses in deze monitor voorlopig zijn.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl