Een wereldburger landde in 1982 in Nieuwerkerk aan den IJssel

Foto: Louis Bekker

Zuidplas – In onze Dichtbij rubriek ‘Hoe is het nu met?’hebben we deze keer een gesprek met Chris Nebelstein. Chris heeft een grote staat van dienst in Zuidplas, twaalf jaar lang, gedurende drie bestuurlijke periodes van 1990 tot 2002 was hij wethouder in Nieuwerker aan den IJssel.

Daarna nog vier jaar lid van de provinciale staten en voorzitter van diverse maatschappelijke organisaties in Nieuwerkerk aan den IJssel en later in Zuidplas. Chris is nu 75 jaar, maar hij heeft begin dit jaar de functie van voorzitter van de Cliëntenraad van de Huisartsenposten Rijnmond op zich genomen. ‘Een bijzonder interessante en serieuze functie en zeker geen spielerij’ geeft Chris aan.

Verder heeft Chris circa vijf jaar geleden een nieuwe hobby ontdekt en staat hij gemiddeld drie dagen per week op de golfbaan in Hitland, lekker baggeren door voormalige weilanden, je loopt en duwt je wagentje met golfclubs vooruit, slaat weer een bal vanaf de tee en je bent lekker in beweging in de buitenlucht. ‘Dit had ik al jaren eerder moeten gaan doen’ zegt Chris. En voor de senioren in Zuidplas heeft hij zich ingezet om de golfbaan toegankelijker te maken voor hen. Medisch gezien heeft Chris de laatste vier jaar een moeilijke periode doorgemaakt, maar gelukkig is de situatie nu stabiel en hopelijk blijft dat nog vele jaren zo.

Sportief is Chris altijd geweest op de tennisbaan en op de racefiets. Dat fietsen was de oorzaak dat hij samen met Jos Kroon en Dick Vegter als videograaf en begeleider jaren lang elk jaar fietstochten organiseerde voor goede doelen. Het begon met een vraag van de stichting Gemiva-SVG, de organisatie had geld nodig had voor een kinderboerderij op de Franse Zoom. Gevolg was een fietstocht naar Bückeburg, partnerstad van Zuidplas, om geld in te zamelen.

De volgende vraag kwam door een klein meisje van Indonesische afkomst met leukemie dat geld nodig had voor een medische behandeling. Als wethouder kon Chris dat niet geven, maar als mens kon dat wel, door het mede organiseren van een fietstocht. Er werd gemiddeld met 30 man gefietst van Nieuwerkerk naar Bückeburg, maar ook van Parijs naar Nieuwerkerk en van Luxemburg naar Nieuwerkerk. Begeleidt door Dick Vegter met een bus met reclame erop. Vaak waren dat driedaagse fietstochten en met behulp van sponsoren werd er geld opgehaald voor maatschappelijke doelen.

Uit die fietstochten is de Stichting Nieuwerkerkers Helpen ontstaan, die na de gemeentelijke fusie omgedoopt werd in de stichting Zuidplas Helpt. Ook in de ouderenbeweging in Zuidplas is Chris heel actief geweest, eerst als voorzitter van de plaatselijke ANBO afdeling en toen dat strubbelingen gaf met de overkoepelende landelijke ANBO is besloten een eigen afdeling op te richten en dat werd de Senioren Actief Zuidplas (SAZ). Een organisatie met momenteel meer dan 850 leden in Zuidplas. Chris ’ik ben er trots op dat de oprichting van de SAZ, tegen de stroom in, voor elkaar is gekomen en nu meer leden heeft dan de ANBO in Nieuwerkerk ooit’.

Chris is ook voorzitter geweest van het Samenwerkingsverband Ouderen (SVO), waarin de lokale ouderenbonden ANBO (later SAZ), PCOB en KBO samenwerkten. Onder andere is via deze samenwerking het Seniorenvervoer in Zuidplas in eerste instantie opgezet.

Geboren in Twello en in Dordrecht opgegroeid heeft Chris tot het begin van zijn dertiger jaren over de wereld gezworven. Op 18 jarige leeftijd volgde hij met succes een cursus ‘spreken in het openbaar’, iets wat hem zeker later van pas is gekomen. Maar eerst ging hij op 19 jarige leeftijd in Militaire dienst bij de medische dienst en daar heeft hij vier jaar bijgetekend en op Vliegbasis Soesterberg doorgebracht. Na de militairen en de zorg kwam de fotografie op zijn pad en vervolgens is hij met een vriend in een volkswagentje gestapt en zijn ze samen naar India gereden en een jaar lang weggebleven. Dat kon toen nog, alleen Griekenland was in die tijd een risico om door doorheen te trekken, vanwege een staatsgreep door kolonels uit het leger. Chris heeft alle kanten van de maatschappij gezien en heeft o.a. gewoond in Amsterdam en Zeist, ging een jaar naar Israël en heeft in Amerika gezeten.

In Delhi zat hij in een sloppenwijk, in New York heeft hij in Brooklyn tafels afgeruimd en in Turkije heeft hij met herders door de bergen gelopen. Uiteindelijk kwam hij in Den Haag terecht, had zich daar aangesloten bij de PvdA en werd het tijd om te ‘settelen’ met vrouw en kind. Door vrienden wist hij dat er in Nieuwerkerk z.g. premie-A woningen te koop waren, iets dat in Den Haag niet lukte en zo is de Wereldburger Chris Nebelstein in 1982 in het dorp Nieuwerkerk aan den IJssel terecht gekomen. De familie Nebelstein was nog niet goed en wel gearriveerd in Nieuwerkerk of de lokale afdeling van de PvdA stond al voor zijn deur om hem welkom te heten. Op de eerste afdelingsvergadering deed hij zijn mond open en was direct ‘de klos’ en werd afdelingsvoorzitter.

Vervolgens werd hij in 1990 wethouder in Nieuwerkerk aan den IJssel, wat hij een buitengewone interessante functie vond met verantwoordelijkheid, samenwerking, inkijk in de samenleving, contact met bedrijven, sportverenigingen en bejaardenhuizen. Een aantal maatschappelijke voorbeelden uit die tijd zijn de verbouwing van de muziekschool, realiseren van Hospice IJsselthuis, huisartsenpost de Hoed, het ontstaan van de Wereldwinkel vanuit een vredesbeweging en de stichting Zuidplas Helpt. Ook heeft Chris zich ingezet voor de speeltuin in Nieuwerkerk in het IJsselpark, dat is hem destijds niet gelukt, maar later is dat door anderen met groot succes toch voor elkaar gekomen. Quote van Chris ‘Je kunt van mij niet zeggen dat ik niets om de samenleving heb gegeven’. Als wethouder Ruimtelijke Ordening kreeg Chris ook als eerste in de 90tiger jaren te maken met de initiatieven van het Rijk en de Provincie Zuid-Holland om de Zuidplaspolder te gaan benutten voor woningbouw. Er was toen nog geen sprake van een 5de dorp, maar wel de intentie om zelf plannen te maken en niet af te wachten wat de Provincie zou gaan doen.

Als wethouder ging het in de Colleges niet altijd van een leien dakje. In de 90tiger jaren werd het vertrouwen opgezegd door het College en de Raad in wethouder Maarten Molenaar (CDA), iets wat Chris jaren lang heeft achtervolgd. En in een volgend college stapte wethouder Harm Lamberts (GBN) op. Opvallend is dat door de jaren heen Chris het als PvdA wethouder goed kon vinden met VVD wethouder Jos Wiegman. Beiden hebben na de periode van wethouder in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daar was Chris betrokken bij de z.g. rode contouren van Dorpen, een provinciale regeling waarop Maarten Molenaar jaren daarna een beroep kon doen om de zorgwoningen bij zijn boerderij ‘Nooitgedacht’ te kunnen realiseren.

Als wethouder Ruimtelijke Orde was Chris regelmatig betrokken bij de ‘eerste palen’ en andere openingen. Dat leverde hem een bijnaam op, gegeven door Dave van der Wal, destijds verslaggever bij de LON. Jaren later liep Chris door zorgcentrum de meander en was er een inwoner die dat nog wist en riep ‘jij bent Chris de allesopener’

Chris over zijn tijd als wethouder: ‘Het was een mooi avontuur om bestuurder te zijn geweest in een tijd, waarin de politiek een stuk vriendelijker en realistischer was. In raadsvergaderingen was men niet op zoek naar verschillen, maar naar overeenkomsten’

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl