Een leeg gemeentehuis, hebben we nog een actieve gemeente?

Foto: Louis Bekker

Zuidplas – Het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Nieuwerkerk aan den IJssel is leeg, slechts een enkele beweging is waar te nemen. Dat roept de vraag op of het ‘ambtenarenapparaat’ nog wel goed kan functioneren in deze Lock-down periode en onder de RIVM maatregelen, die al bijna een jaar gelden.

Wethouder Daan de Haas is woensdagochtend 27 januari in de Dichtbij Ochtendshow  van 8:00 tot 9:00 uur te gast en zal een en ander toelichten. Vanwege de corona maatregelen uiteraard via de telefoon.

Maar om alvast een inkijk te geven in het huidige functioneren van de gemeenteambtenaren heeft de redactie alvast een aantal vragen gesteld en daar in grote lijnen de volgende reactie op gekregen:

Op de vraag wat zijn de grootste obstakels reageerde de gemeente met “het gemis aan ‘echt’ contact met de collega’s en de mogelijkheid voor snelle afstemming met elkaar. Daarnaast lenen sommige werkzaamheden zich minder goed voor digitaal werken”.

De communicatie tussen de collega’s onderling verloopt nog goed door de technische mogelijkheden die er zijn. Ook met inwoners en belanghebbenden vindt de gemeente dat de communicatie goed te noemen is door de mogelijkheden die webinars (digitale participatiesessies) bieden.

In dat grote lege gemeentehuis werken momenteel nog ongeveer 10 personen voor de meest cruciale functies zoals het klant contact centrum (KCC), de balie, facilitair en post. De handhavers en de buitendienst werken op locatie en gebruiken het gemeentehuis als uitvalsbasis.

Volgens de gemeente ervaart het publiek nog steeds een goede bereikbaarheid, want de gemeente is bereikbaar via dezelfde communicatiekanalen als altijd (telefoon, email, website, whatsapp) en bij Burgerzaken is er geen vertraging ontstaan.

Documenten moeten vaak worden ondertekend, dat gebeurde al grotendeels digitaal maar als het niet anders kan gebeurt dat bij uitzondering fysiek op het gemeentehuis.Door corona is er geen dag of mogelijkheid meer dat de ambtenaren elkaar tijdens een bijeenkomst in een groter verband fysiek kunnen ontmoeten.

Redactie: Wat wel een probleem kan gaan worden is dat ambtenaren door elkaar niet meer fysiek te kunnen ontmoeten in een grotere bijeenkomst en zo ervaringen te kunnen uitwisselen en ook contact te kunnen houden met collega’s van andere afdelingen, elkaar uit het oog gaan verliezen. Het intermenselijke sociale contact is voor een groot deel weggevallen en wat daar de gevolgen van zullen zijn, moet de toekomst uitwijzen.

Desondanks geeft de gemeente aan dat de motivatie bij de ambtenaren ondanks de beperkingen nog heel goed is. De collega’s van de gemeente ervaren natuurlijk ook moeite met het tegelijkertijd werken en het geven van thuisonderwijs. En ook het gemis aan de sociale contacten met collega’s weegt zwaar. Er is echter een grote saamhorigheid en medeleven met elkaar.

Om die saamhorigheid vast te houden worden er wel digitale bijeenkomsten georganiseerd, zoals een digitaal kerstontbijt en een digitale nieuwjaarsessie met collegeleden. Ook de ambtenarenteams zelf organiseren regelmatig digitale ontmoetingen en sessies.

Ziektepercentage: ook de gemeente Zuidplas kent – net zoals andere gemeenten – zieke collega’s die door corona zijn getroffen. Deze besmettingen vinden voor zo ver de gemeente weet in huiselijke kring plaats en zijn niet te herleiden tot het werken op het gemeentehuis. Dat kan ook niet, er zijn immers weinig ambtenaren aan het werk op het gemeentehuis.

In deze tijden wordt er gewerkt aan slimme oplossingen en net zoals andere gemeenten is ook Zuidplas bezig met de ontwikkeling van hybride vergaderen, een combinatie van online en fysiek vergaderen.

De  voorbereidingen voor de komende tweede kamer verkiezingen in maart ondervindt nog geen directe hinder. Wel zullen sommige locaties van stembureaus in de komende verkiezingen anders zijn dan men  gewend is, omdat die bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis zaten en dat nu niet meer kan.

Al eerder gaf de gemeente Zuidplas aan met drive-in stembureaus, mobiele teams en extra stemlocaties de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021 corona bestendig te willen aanpakken. Het bekende rode potlood wordt ook landelijk een verkleinde uitvoering die ter plekke wordt uitgedeeld en die je mee naar huis mag nemen.

Redactie: de toekomstvraag voor de gemeente Zuidplas en ook voor veel bedrijven is: “Hebben we nog wel zo’n groot gebouw met al die faciliteiten nodig? Thuiswerken wordt een gewoonte en geeft ook veel voordelen, door het huiselijke leven te kunnen combineren met het zakelijke. Willen we straks nog wel terug naar het oude normaal?” 

Door Louis Bekker