Denk mee over schone energie en warmte in de regio

Op donderdag 11 februari, van 19.30 tot 21.00 uur is er een online evenement voor alle inwoners en bedrijven in de regio Midden-Holland. Tijdens deze bijeenkomst staan informeren, meedenken en vragen stellen centraal.

RES 1.0
De RES 1.0 met daarin het aanbod omtrent elektriciteit en een Regionale Structuur Warmte moet voor 1 juli 2021 door de volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschappen worden vastgesteld. Er moeten nog veel keuzes gemaakt worden voordat het plan klaar is. Daarom willen we weten hoe u denkt over duurzame energie van wind en zon. We halen die ideeën op door middel van enquêtes en online participatie evenementen.

Tweede enquête
Op 8 februari 2021 gaat een tweede enquête van start. Deze enquête gaat dieper in op concrete scenario’s voor de RES in de regio Midden-Holland, die verschillende combinaties laten zien van zon en wind opwek op locatie. Deze scenario’s zijn opgesteld naar aanleiding van de uitkomsten van de eerste enquête en de kansentafels in december 2020.

Denk mee
Ter ondersteuning en uitleg van de tweede enquête vindt op 11 februari van 19.30-21.00 uur een online participatie evenement plaats. Van 19:30 tot 20:00 uur is er een voorprogramma, speciaal bedoeld voor mensen zonder voorkennis van de RES. Hierin wordt uitleg gegeven over de inhoud van de RES en hoever het proces nu is. Om 20:00 uur gaat het officiële gedeelte van start. Tijdens deze avond, die via Zoom te volgen is, krijgt u meer informatie over de RES en de concrete scenario’s die uit de enquête en kansentafels zijn gekomen. Ook gaan we graag met u in gesprek over kansen die u ziet voor duurzame energie van wind en zon in onze regio. Na afloop is er ruimte voor het stellen van vragen. Ook via WhatsApp kunt u uw vragen stellen; dit telefoonnummer blijft nog een week na het evenement beschikbaar.

Wilt u meedenken?
Aanmelden kan ook via:
www.maakgoudaduurzaam.nl