Denk mee over het waterbeheerprogramma

Foto Louis Bekker

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) nodigt u uit voor een talkshow over het waterbeheerprogramma op dinsdag 15 december van 20:00 tot 21:30 uur.

Deze talkshow vormt het sluitstuk van het participatietraject voor het nieuwe waterbeheerprogramma van het waterschap. Het HHSK gaat in gesprek met deelnemers en experts over het verloop en de resultaten van deze participatie. Ook komt dijkgraaf Toon van der Klugt aan het woord over het vervolg van dit proces.

De afgelopen maanden kwamen inwoners, ondernemers, waterrecreanten, agrariërs en anderen betrokken bij elkaar om te praten over een nieuw Waterbeheerprogramma. Dit programma vormt de belangrijkste leidraad voor het werk van het waterschap voor de komende zes jaar. De deelnemers spraken over thema’s zoals bodemdaling, waterkwaliteit, waterrecreatie, samenwerking, schoon en gezond water, grondwater en funderingen. In totaal hebben 120 deelnemers tijdens 15 online bijeenkomsten met elkaar gesproken en de medewerkers van het waterschap op die manier geadviseerd.

Talkshow: tijdens de eerste ronde van de talkshow komen deelnemers aan eerdere gesprekken aan het woord. Wat motiveerde hen om mee te doen? Wat geven ze mee aan het waterschap? Daarna praat het HHSK met verschillende experts die bij deze participatiegesprekken betrokken waren. Wat viel ze op? Welke opvallende resultaten kwamen naar voren?

En na een column van ecoloog André de Baerdemaeker gaat HHSK in het derde deel in gesprek met dijkgraaf Toon van der Klugt. Wat heeft hij geleerd van deze participatie? Welke invloed had de coronapandemie op het proces? Hoe wordt de oogst verwerkt in het waterbeheerprogramma?

De talkshow staat onder leiding van moderator Bart Cosijn en is vanaf 20:00 uur live te volgen en duurt anderhalf uur.