De gemeenteraadvergaderingen op 6, 7 en 8 oktober

Zuidplas – Oorspronkelijk waren deze raadsvergaderingen gepland op 29 en 30 september, maar vanwege de nieuwe Coronamaatregelen is besloten deze raadsvergaderingen uit te stellen.
Je kan de raadsvergaderingen volgen via deze link: https://www.zuidplas.nl/online-vergaderingen
De raadsvergaderingen van 6 en 7 oktober zijn opiniërende vergaderingen. De gemeenteraad bespreekt tijdens deze vergaderingen de raadsvoorstellen en andere bespreekpunten. Tijdens deze twee raadsvergaderingen zijn alleen de woordvoerders voor de diverse thema’s aanwezig. Hierdoor wordt het aantal aanwezigen in het gemeentehuis beperkt.
De overige raadsleden volgen thuis de livestream.  De raadsvergadering van 8 oktober is een besluitvormende vergadering; er wordt tijdens deze vergadering alleen gestemd. De besluitvormende vergadering van 8 oktober vindt volledig digitaal plaats.
Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl