D66: overvolle klassen in Nieuwerkerk

Nieuwerkerk – De gemeenteraad heeft op 10 november jl. besloten over de nieuwbouw en uitbreiding van scholen in de wijk ‘Koningskwartier’ in Zevenhuizen. De fractie van D66 is blij met het resultaat namelijk de realisatie van een Integraal Kind centrum (IKC). Door de uitbreiding van de woonwijk ‘Koningskwartier’ was de druk op de scholen zodanig toegenomen dat de kwaliteit van het basisschoolonderwijs daaronder te leiden had.Iets waarover onze fractie zich grote zorgen heeft gemaakt.

Inmiddels is er in Nieuwerkerk aan den IJssel sprake van eenzelfde situatie. Door het ontwikkelen van de woningbouw in de wijk Esse Zoom en daardoor een grote toeloop van leerlingen op de ‘Openbare Basisschool Prins Willem Alexander’ en de ‘Gideonschool’, locatie de Donge is er op dit moment een nijpende situatie ontstaan. Er is sprake van overvolle klassen bestaande uit ongeveer 30 leerlingen. Het komt voor dat kinderen die net zijn komen wonen in de wijk Esse Zoom naar de andere kant van het dorp moeten voor onderwijs.

Onder ouders is angst dat er wachtlijsten zullen ontstaan en dat er wellicht in de toekomst sprake zal zijn van het weigeren van leerlingen.

De fractie van D66 in Zuidplas vindt het een onwenselijke situatie en heeft enkele vragen gesteld, waaronder:

  1. Is het college het ermee eens dat kleinere klassen de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt?
  2. Is het college op de hoogte van de overvolle klassen van de ‘Openbare Basisschool Prins Willem Alexander’ en de ‘Gideonschool’ in de wijk Esse, locatie De Donge in Nieuwerkerk aan den IJssel?
  3. Is er op dit moment sprake van het ontstaan van wachtlijsten en/of het weigeren van leerlingen op de locatie ‘de Donge’?
  4. Op welke wijze heeft het college rekening gehouden met een voorzienbare toeloop van nieuwe leerlingen door de bouw van meer dan 600 woningen in de wijk Esse Zoom?
  5. Is het college het met ons eens dat elk kind in principe in zijn eigen wijk naar school moet kunnen gaan?
  6. Kan het zijn dat in de leerlingprognose iets fout is gegaan waardoor er nu te weinig lokalen zijn om alle kinderen in de wijk op te kunnen vangen?

Zo ja, kan het college aangeven wat er fout is gegaan?

Zo nee, wat is dan volgens het college de oorzaak dat de klassen overvol zitten?

  1. Is het college al in gesprek met genoemde scholen?
  2. Op welke wijze wordt gewerkt aan een oplossing?
  3. Volgens D66 is de gemeente verantwoordelijk voor het bouwen (tijdelijk of nieuwbouw) van leslokalen, kan het college dit beamen en is er budget beschikbaar?
  4. Kan het college tenslotte aangegeven wanneer de overvolle leslokalen op de locatie ‘de Donge’ tot het verleden behoren?