Circulaire economie in de versnelling na Corona

Negentig van de Nederlandse gemeenten verwacht dat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnelt. Dat blijkt uit een nieuw benchmarkonderzoek onder 120 gemeenten door Stec Groep. “Gemeenten denken dat bedrijven meer in de buurt gaan produceren en dat dit gelijk een kans is voor meer circulair ondernemen”, aldus Evert-Jan de Kort, senior partner bij Stec Groep. Hiervoor zijn dan wel geschikte plekken nodig: 85% van de gemeenten zegt wel dat hun werklocaties nog niet circulaire economie-proof zijn. 

Driekwart van de gemeenten in het onderzoek stelt dat de coronacrisis heeft aangetoond hoe fragiel en niet-duurzaam de mondiale productieketens zijn. “We zien dat bedrijven nu kritischer kijken naar hun ketens en hun afhankelijkheid van bijvoorbeeld China.

Dat biedt een kans voor het reorganiseren en moderniseren van de productie en om het gesjouw van allerlei producten en grondstoffen over de wereld te verminderen door stappen te zetten in circulariteit”, zegt Evert-Jan de Kort. Gemeenten spelen zelf een belangrijke rol in het pakken van deze kansen. De overheid kan de transitie stimuleren met beleid, wet- en regelgeving, maar ook door perfecte plekken te bieden voor circulaire bedrijvigheid.

Door meer mensen en welvaart gebruiken we steeds meer grondstoffen. Grondstoffen raken echter op en het gebruik ervan leidt tot milieuproblemen. Het Rijk streeft daarom naar een volledig circulaire economie in 2050. Alle afval moet dan volledig opnieuw worden gebruikt.

Dit kan door onder meer het reduceren van grondstofgebruik, intensivering van het gebruik en verlenging van de levensduur van producten. Zijn er toch meer grondstoffen nodig, dan moeten die duurzaam worden geproduceerd, hernieuwbaar en ruim op voorraad zijn. In 2030 moeten we halverwege zijn.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl