ChristenUnie/SGP wil snelheid in de bouw van seniorenwoningen en de ontwikkeling van een Knarrenhof

Zuidplas – De woningmarkt binnen onze gemeente zit op slot en is totaal niet ingericht op de veranderende behoeftes van de groeiende groep senioren. De fractie van de ChristenUnie/SGP heeft daarom bij College van Burgemeester en wethouders schriftelijke vragen ingediend over zorg en wonen voor onze ouderen in de gemeente Zuidplas.

Raadslid Peter Molenaar stelt: “Oudere mensen willen wel verhuizen, maar doen dat niet wegens gebrek aan een geschikte, maar ook vaak betaalbare woning in Zuidplas. Hierdoor blijven ouderen wonen waar ze wonen; met soms ernstige gevolgen (onnodige opnames op de spoedeisende hulp, eenzaamheid en daarmee stijgende zorgkosten)”. Ook leidt het gebrek aan doorstroming ertoe dat starters en jonge gezinnen geen geschikte woning vinden, vult raadslid Willem-Jan Verdoes aan.

De fractie van ChristenUnie/SGP vindt dan ook dat er echt werk moet worden gemaakt van extra geschikte woningen voor oudere mensen die willen doorstromen naar kleinere woningen. Verdoes: “Voor de ouderen in onze gemeente, maar ook voor starters en jonge gezinnen moet op korte termijn een oplossing komen. De ontwikkeling van een Knarrenhof, zou een prachtig iets zijn en helpt hier zeker aan mee!”

Er moet meer oog zijn voor het belang van goed en passend wonen voor de groeiende groep ouderen. Het niet kunnen aanbieden van de juiste woning voor ouderen zorgt voor extra stijging van de zorgkosten. Investeren in wonen en welzijn betekent lagere kosten van de zorg en een hogere kwaliteit van leven voor onze ouderen.

Verdoes: ”Wij zouden graag zien dat we binnen onze gemeente meer werk gaan maken om geschikte woningen voor senioren te creëren. Laten we er voor zorgen dat er binnen een paar jaar een Knarrenhof is gerealiseerd in Zuidplas.”

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl