Betere ondersteuning mensen met dementie in Zuidplas

Gemeente Zuidplas gaat mensen met dementie beter ondersteunen. Dat blijkt uit het plan van aanpak dat door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Zaken die verbeterd worden zijn onder meer voorlichting en ontmoeting, de afstemming tussen zorgverleners en het snel in beeld hebben van mensen met beginnende dementie.

Wethouder Daan de Haas over de sterk toenemende cijfers van mensen met dementie in Zuidplas: “Waar nu ongeveer 650 inwoners dementie hebben, is dat in 2030 1000 en in 2050 liefst 1800. Daarom is het belangrijk om nu grote aandacht voor dementie te vragen en gaan we op tijd actie ondernemen. Het herkennen van vroege signalen en weten hoe daar mee om te gaan is een goed voorbeeld.” De toenemende cijfers zijn te verklaren door de vergrijzing en de bevolkingsopbouw in Nederland, en dus ook in Zuidplas.

De Haas: “Uiteraard gaan we ook door met de goede dingen waar we nu al mee bezig zijn, zoals themamiddagen en lotgenotencontact. Elkaar ontmoeten kan al veel betekenen.” Welzijn Zuidplas heeft het Steunpunt Mantelzorg, waarbij drie mantelzorgconsulenten werken. Zij bieden emotionele ondersteuning, maar geven ook praktische adviezen.

Er zijn veel partijen bezig om mensen met dementie zo goed mogelijk te helpen. Dit plan van aanpak richt zich op het bundelen van deze energie en expertise. Iedereen in Zuidplas moet handvatten hebben om dementie te herkennen en mensen goed te begeleiden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de ondernemers in onze dorpen. Ook zij krijgen met dementie te maken. Ook is het wenselijk om een betere afstemming te hebben tussen zorgverleners onderling. Er wordt onderzocht of en hoe mensen met dementie sneller in beeld kunnen komen na de diagnose.

Het is de ambitie van de gemeente Zuidplas om mensen met dementie zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te laten wonen. Waar nodig worden mensen met dementie en de mensen in hun omgeving ondersteund, zodat zij kunnen blijven participeren. Dit heeft invloed op het welzijn van mensen en zorgkosten.

Zuidplas is een gemeente waarin iedereen mee kan doen. Met elkaar zorgen we ervoor dat mensen met dementie en mantelzorgers er ook bij blijven horen.