Beperking van de verstrekking van uw persoonsgegevens

Zuidplas – De gemeente verstrekt veelal automatisch uw gegevens aan andere overheidsinstellingen en enkele bijzondere instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken.

Deze gegevensverstrekking is voor de gemeente verplicht, maar in sommige gevallen kunnen ook andere instanties uw gegevens opvragen, dit zijn bijvoorbeeld advocaten die uw gegevens nodig hebben om uw echtscheiding, verzoek om alimentatie of omgangsregeling met uw kinderen wettelijk te kunnen regelen. Of de stichting interkerkelijke ledenadministratie of zogenoemde derden, zoals niet-commerciële instellingen als de sport- en muziek verenigingen of particulieren.

Het gaat hierbij om uw adresgegevens, gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens staan in de basisregistratie personen (BRP), welke de officiële benaming is voor de bevolkingsadministratie, die de gemeente Zuidplas bijhoudt over haar inwoners.

Bij de gemeente kunt u een verzoek indienen om aan derden, zoals hierboven beschreven geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken, dit kunt u doen via geheimhouden persoonsgegevens

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl