Ambtsbezoek Zuidplas

Zuidplas – Op donderdag 22 april aanstaande vindt in de middag een ‘online’ ambtsbezoek aan de gemeente Zuidplas plaats. De commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit voert in zijn hoedanigheid als rijksorgaan, afzonderlijk gesprekken met het college van burgemeester en wethouders, een aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en met de fractievoorzitters van de gemeenteraad.

Vanwege corona is gekozen voor een digitale ontmoeting. Doel van dit online ambtsbezoek is een rapportage aan het rijk (het ministerie van Binnenlandse Zaken) over het reilen en zeilen van de gemeente.