Aanvraag inkomensondersteuning wordt vervolgd

Zuidplas – Ondernemers in Zuidplas kunnen binnenkort de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weer aanvragen.

Woensdag 20 mei kondigde het kabinet een vervolg van de Tozo aan, die tot 1 juni mogelijk was. Ondernemers uit Zuidplas kunnen voor Tozo 2 terecht bij de Gemeente Rotterdam, woont u in Gouda? Dan kunt u een aanvraag Tozo doen via de website van Gouda.

Inkomensondersteuning kan aangevraagd worden over de maanden juni, juli, augustus en september. Daarnaast blijft het mogelijk om een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen.

Let op: U kunt op dit moment nog geen Tozo 2 aanvragen. Zodra het aanvraagformulier gereed is, wordt het op de website van Rotterdam gezet. Houdt u daarom deze goed in de gaten.

Voor de Tozo 2 gelden versoepelde voorwaarden. Zo wordt er geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen, bijvoorbeeld een spaarrekening en/of een eigen huis geen invloed op de tegemoetkoming. Wel telt het inkomen van uw eventuele partner mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering.

Als het huishoudinkomen boven de voor u geldende bijstandsnorm komt, kunt u geen aanspraak op Tozo 2 maken. Als u een lening voor bedrijfskapitaal aan wil vragen, dient u te verklaren dat er bij uw onderneming geen sprake is van uitstel van betaling of een staat van faillissement.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Tozo? Doorloop dan de beslisboom op de website van Rotterdam of de website van de Rijksoverheid.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl