Pvda/GroenLinks Zuidplas tegen snelfietstracé

Moordrecht – Fractie van de PvdA/GroenLinks staat pal achter de inwoners van Moordrecht in hun strijd tegen het snelfietstracé door het dorp!

Op 15 september komt in de raadsvergadering het raadsvoorstel van het college met de voorgestelde (snel)fietsroute via de oost en West Ringdijk van Moordrecht aan de orde.

De fractie heeft de route meerdere keren per fiets verkend en komt tot de conclusie dat niemand van het gemeentehuis deze route wel eens gefietst heeft. Er zijn tal van obstakels op de route die niet op te lossen zijn met een aantal maatregelen. De voorgestelde route kent veel verschillende problemen en is zeer onveilig.

De fractie van de PvdA/GroenLinks is een groot voorstander van uitbreiding van (snel)fietspaden en in onze gemeente is dit zeker nodig. Maar niet op de voorgestelde wijze. Tijdens de komende raadsvergadering komen wij met een amendement om te komen tot een meer noordelijkere route voor de (snel)fietsroute.

Ook vindt onze fractie dat het belangrijk is om de signalen van inwoners goed mee te nemen in de besluitvorming. Wanneer het aantal steunbetuigingen van inwoners van Moordrecht de 1000 gaat benaderen om daarmee tot uitdrukking te brengen dat zij het niet eens zijn met dit voorstel dan had het college er beter aan gedaan om met een ander voorstel te komen.

Wij zullen in de raadsvergadering van 15 september ons verzetten tegen dit plan.