Gedeputeerde Berend Potjer verplant eerste boom bij start van het MeerBomenNu-plantseizoen in Zuid-Holland

Vrijdag 4 november oogstte gedeputeerde Berend Potjer de eerste boom bij de start van het MeerBomenNu plantseizoen in Zuid-Holland. De zaailing ging mee naar gemeente Zuidplas. En kreeg een nieuw plekje in het nog aan te planten Koning Willem I bos.

Bos & Bomen
Bomen zijn goed voor de biodiversiteit, klimaat, recreatie en schone lucht. Zuid-Holland is geen typische bomenprovincie. Toch zien we diverse mogelijkheden om de stad kust-, delta- en het Groene hart te versterken met bomen en bos. Het gevarieerde landschap van Zuid-Holland vormt daarbij ons uitgangspunt en dit is uitgewerkt in de Ruimtelijke Strategie Bos en Bomen. In het Bos- en Bomenbeleid staan drie pijlers staan centraal: bescherming, vitaliteit en uitbreiding van bos en bomen. Vrijdag 4 november stond in het teken van de pijler uitbreiding: het verplanten van bomen!

Uitbreiding Bos & Bomen
Voor bos- en bomenbeleid is structureel €100.000,- procesgeld per jaar begroot. Aanvullend is, naar aanleiding van de motie “de spade de grond in”, eenmalig €2.500.000,- uitvoeringsbudget op de conceptbegroting gezet. Dit geld kan gebruikt worden voor grondaankopen en het opzetten van een subsidieregeling. De conceptbegroting wordt 9 november door de Provinciale Staten behandeld.

De uitbreiding van bos en bomen hoeft zich niet te beperken tot natuurgebieden. Daarom wordt de uitbreiding van bos en bomen gekoppeld aan landelijke en provinciale opgaven, en meegenomen in lopende gebiedsprocessen en programma’s. Ook jij kan hieraan bijdragen!

MeerBomenNu: Samen (ver)planten we 50.000 bomen voor Zuid Holland!
De provincie Zuid-Holland draagt dit jaar bij aan de campagne MeerBomenNu. Dit is een landelijk initiatief van Urgenda, Stichting MEERGroen en Caring Farmers, om jonge boompjes en struiken te verhuizen van kansarme naar kansrijke plekken. Sinds 2020 gaven zij al bijna een miljoen bomen en struiken gratis weg.

Overal staan zaailingen op plekken waar ze geen kans hebben: te weinig licht, te dicht op elkaar, op bouwlocaties of te dicht bij het pad. Vrijwilligers gaan aan de slag om duizenden boompjes en struiken een tweede kans te geven. De bomen krijgen een nieuwe plek bij boeren, burgers, voedselbossen en buitenlui. De verplantmethode van MeerBomenNu helpt klimaatverandering tegen te gaan, herstelt biodiversiteit en lost het tekort aan bomen bij kwekers op. Vrijwilliger Wim Sijbranda: “Ik vind het fijn dat ik praktisch mee kan helpen. Het werk is leuk, je bent buiten, en het doet er ook echt toe.”

Vrijdag 4 november ging het oogstseizoen van start. Gedeputeerde Berend Potjer (Natuur, provincie Zuid-Holland) oogstte, samen met een groep vrijwilligers, de eerste zaailing in Haastrecht. Want door samen de handen uit de mouwen te steken, kunnen we Zuid-Holland sneller vergroenen!

Wilgen
De eerste boom van het Koning Willem I bos is een wilg. Deze jonge wilgenboom komt uit een open vochtig veenweidegebied in een stukje rietland. Dit is in het voorjaar een ideale broedplaats voor rietvogels. Om het gebieden open te houden, worden in het najaar jonge wilgenbomen verwijderd. Het uitgangspunt is om hen ergens anders een nieuwe plek te geven. De wilg is namelijk een ideale boom om te verplanten: de zaailing wordt afgeknipt en op een andere plek in de grond gestopt. Daar vormt hij nieuwe wortels en groeit in het voorjaar weer verder. Een wilg is ook een perfecte boom om de biodiversiteit de versterken. Op deze bomen leven wel 450 soorten insecten.

Bosmakelaar
Nadat de boom uit de grond was gehaald, is deze onder toeziend oog van bosmakelaar Bart Nootebos, naar de gemeente Zuidplas gebracht. De provincie heeft sinds afgelopen februari een bosmakelaar aangesteld, om initiatieven van gemeenten, bedrijven en burgers voor meer bos en bomen te ondersteunen.

De bosmakelaar vertaalt de ruimtelijke strategie Bos en Bomen naar de praktijk, brengt partijen bij elkaar, maakt ambities en wat hiervoor nodig is inzichtelijk en verbindt markt- en overheidsfinanciering aan geschikte locaties.

Koning Willem I Bos
Een van de locaties waar de bosmakelaar actief is, is in het Middengebied in de Zuidplaspolder waar het Vijfde Dorp gebouwd gaat worden. De door Berend Potjer geoogste zaailing heeft een mooie nieuwe plek gekregen en vormt hiermee de start van het nieuw aan te planten Willem I Bos.

Wethouder Jan Willem Schuurman: “We zijn heel blij dat Zuidplas en de provincie Zuid-Holland de handen ineen geslagen hebben voor de realisatie van het Willem I Bos. Dit past helemaal in de visie die wij voor dit gebied hebben, waarbinnen biodiversiteit, klimaatadaptie en recreatie belangrijke onderdelen zijn. De start van het Vijfde Dorp wordt dan ook niet gekenmerkt door de eerste paal of steen, maar door de eerste boom van het Willem I Bos.  Dit bos levert een positieve bijdrage aan het nieuw te bouwen klimaatdorp.

Het aanleggen van een bos brengt ook vragen met zich mee. Zoals welke bomen passen bij het gebied, wat voor onderhoud brengt dit met zich mee en wat voor projectleider is er nodig om dit te realiseren. Dit zijn vragen waar de bosmakelaar bij geholpen heeft. Bart Nootebos: “Om een duurzaam bos aan te leggen is het belangrijk dat dit op de juiste manier wordt aangepakt. Kennis en capaciteit is hiervoor niet altijd paraat bij gemeenten. Ik deel kennis, ondersteun en verbind partijen om knelpunten op het gebied van financiering, ruimtelijke ordening of beheer op te lossen. En met succes. Komende week start de nieuw geworven projectleider voor het Koning Willem I Bos.

Innovatief beleid
Gedeputeerde Berend Potjer: “Ik ben ontzettend trots op het Bos & Bomen beleid dat we voeren in de provincie Zuid-Holland. We hebben een heel nieuw beleid opgezet waarin we met partners werken aan innovatieve concepten zoals MeerBomenNu, PlanBoom en de inzet van de bosmakelaar.”

“Het is een aanpak van landelijke, provinciale, gemeentelijke en lokale initiatieven: kansen worden herkend, opgepakt en ook daadwerkelijk gerealiseerd. Bijvoorbeeld gemeenten die meer bos willen realiseren, grondeigenaren die meer bomen aanplanten, en vrijwilligers die zaailingen een nieuwe plek geven. Ik wil dan ook iedereen uitnodigen om ook in actie te komen!”

Zelf in actie komen?
De provincie zoekt nog nieuwe locaties voor bosaanplant. Werk je aan een initiatief voor het opzetten van meer dan 1ha Bos in provincie Zuid-Holland? Mail dan naar bosmakelaar@pzh.nl. Voor een initiatief kleiner dan 1ha kun je contact opnemen met PlanBoom van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland.

Wil je helpen met bijvoorbeeld oogsten of zaailingen een tweede kans geven? Meld je dan nu aan bij MeerBomenNu!